Вип. 26. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Передмова
  (2007) Джулай, Юрій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 26, тематична серія - "Культурологія".
 • Item
  Епоха "органічної конструкції" у дзеркалі кіно й психоаналізу
  (2007) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено окресленню деяких синхронних паралельних явищ ідеологічного, психоаналітичного та кінематографічного дискурсів доби між двома світовими війнами.
 • Item
  Локальні історії про фундаторів науки як стратегія постпостмодерної історіографії культурної антропології
  (2007) Джулай, Юрій
  У статті продемонстровано переваги локальних історій у репрезентації інноваційного формату антропології як науково-дослідницьких практик вчених-фундаторів порівняно зі схемою знаходження автора в "точках трансдискурсивності" M. Фуко.
 • Item
  Інституціоналізм, ієрархічність і мережевість як інваріантні структури людської історії
  (2007) Павленко, Юрій
  У статті на основі загальних положень теорії інституціоналізму ставиться питання про природу та співвідношення ієрархічних та мережевих структур в історії людства. Обґрунтовується думка про те, що останні є інваріантами розвитку людства, які по-різному співвідносяться між собою в різні часи та в різних цивілізаціях.
 • Item
  Поняття "історичної реальності" в наративній філософії історії: інтерпретації Хейдена Уайта та Франка Анкерсміта
  (2007) Білаш, К.
  Статтю присвячено розгляду поняття "історична реальність" у наративній філософії історії. Через аналіз підходів двох представників цього напряму (Хейдена Уайта та Франка Анкерсміта) демонструється специфіка поняття "історична реальність" як фіктивного динамічного утворення, що не має сталого змісту. Актуальною є порівняльна складова аналізу: підходи Уайта та Анкерсміта досліджувались окремо (у західній науці цим займались їх учні та представники молодшого покоління, зокрема, P. Ванн, Є. Доманська, Дж. Замміто, Г. Келнер, К. Лоренц, H. Партнер; у російській - перекладачі їх творів O. Гаврішина, M. Кукарцева, А. Олєйніков, O. Трубіна), але фактично не порівнювалися між собою. Проте саме акцентовані відмінності у концептуалізації поняття "історична реальність" двома дослідниками дають уявлення (що і є метою статті) про деякі обмеження наративної філософії історії та можливості подолання цих обмежень.