Поняття "історичної реальності" в наративній філософії історії: інтерпретації Хейдена Уайта та Франка Анкерсміта

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Білаш, К.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено розгляду поняття "історична реальність" у наративній філософії історії. Через аналіз підходів двох представників цього напряму (Хейдена Уайта та Франка Анкерсміта) демонструється специфіка поняття "історична реальність" як фіктивного динамічного утворення, що не має сталого змісту. Актуальною є порівняльна складова аналізу: підходи Уайта та Анкерсміта досліджувались окремо (у західній науці цим займались їх учні та представники молодшого покоління, зокрема, P. Ванн, Є. Доманська, Дж. Замміто, Г. Келнер, К. Лоренц, H. Партнер; у російській - перекладачі їх творів O. Гаврішина, M. Кукарцева, А. Олєйніков, O. Трубіна), але фактично не порівнювалися між собою. Проте саме акцентовані відмінності у концептуалізації поняття "історична реальність" двома дослідниками дають уявлення (що і є метою статті) про деякі обмеження наративної філософії історії та можливості подолання цих обмежень.
The article examines the concept of "historical reality" in narrative philosophy of history. The analysis of approaches of this trend's two representatives (Hayden White and Frank Ankersmit) demonstrates particularity of the concept of "historical reality" as a fictional dynamic composition that has no stable content. Accentuated differences in two researchers' apprehension of the concept enlighten limitations of narrative philosophy of history and possibilities to overpass these limitations.
Description
Keywords
філософія, історія, історична реальність, наративна філософія історії, Хейден Уайт, Франк Анкерсміт, стаття
Citation
Білаш К. С. Поняття "історичної реальності" в наративній філософії історії: інтерпретації Хейдена Уайта та Франка Анкерсміта / К. С. Білаш // Маґістеріум. Вип. 26. Культурологія / [упоряд. Джулай Ю. В.]. - 2007. - С. 20-26.