Вип. 26. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Передмова
  (2007) Джулай, Юрій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 26, тематична серія - "Культурологія".
 • Item
  Епоха "органічної конструкції" у дзеркалі кіно й психоаналізу
  (2007) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено окресленню деяких синхронних паралельних явищ ідеологічного, психоаналітичного та кінематографічного дискурсів доби між двома світовими війнами.
 • Item
  Локальні історії про фундаторів науки як стратегія постпостмодерної історіографії культурної антропології
  (2007) Джулай, Юрій
  У статті продемонстровано переваги локальних історій у репрезентації інноваційного формату антропології як науково-дослідницьких практик вчених-фундаторів порівняно зі схемою знаходження автора в "точках трансдискурсивності" M. Фуко.
 • Item
  Інституціоналізм, ієрархічність і мережевість як інваріантні структури людської історії
  (2007) Павленко, Юрій
  У статті на основі загальних положень теорії інституціоналізму ставиться питання про природу та співвідношення ієрархічних та мережевих структур в історії людства. Обґрунтовується думка про те, що останні є інваріантами розвитку людства, які по-різному співвідносяться між собою в різні часи та в різних цивілізаціях.
 • Item
  Поняття "історичної реальності" в наративній філософії історії: інтерпретації Хейдена Уайта та Франка Анкерсміта
  (2007) Білаш, К.
  Статтю присвячено розгляду поняття "історична реальність" у наративній філософії історії. Через аналіз підходів двох представників цього напряму (Хейдена Уайта та Франка Анкерсміта) демонструється специфіка поняття "історична реальність" як фіктивного динамічного утворення, що не має сталого змісту. Актуальною є порівняльна складова аналізу: підходи Уайта та Анкерсміта досліджувались окремо (у західній науці цим займались їх учні та представники молодшого покоління, зокрема, P. Ванн, Є. Доманська, Дж. Замміто, Г. Келнер, К. Лоренц, H. Партнер; у російській - перекладачі їх творів O. Гаврішина, M. Кукарцева, А. Олєйніков, O. Трубіна), але фактично не порівнювалися між собою. Проте саме акцентовані відмінності у концептуалізації поняття "історична реальність" двома дослідниками дають уявлення (що і є метою статті) про деякі обмеження наративної філософії історії та можливості подолання цих обмежень.
 • Item
  Пошуки "сучасної людини" через практики віртуальності
  (2007) Войцицька, Маріанна
  У статті представлена спроба дослідження сучасного суспільства, здійснена шляхом аналізу трансформацій щоденних практик "сучасної людини". Вихідною точкою дослідження обрано явище віртуалізації повсякдення, як найбільш показова риса сьогодення.
 • Item
  Образ Софії-Премудрості у східнохристиянському ракурсі
  (2007) Демчук, Руслана
  Стаття є софіологічною рефлексію на ґрунті аналізу наявних іконографічних типів Софії та "корпусу текстів Премудрості".
 • Item
  Японознавство в Україні: головні етапи розвитку до 1991 року
  (2007) Капранов, Сергій
  Стаття містить нарис історії японознавства в Україні до проголошення незалежності в 1991 р. Обґрунтовано поділ її на чотири основні періоди: (1) перші спроби дослідження мови, культури, природи Японії (1870-1920 pp.); (2) період розвитку систематичних наукових досліджень (1920-1933 pp.); (3) період практично повної відсутності японознавчих досліджень (1933-1953 pp.); (4) період їх поступового відновлення (1954-1990 pp.).
 • Item
  Данте Аліг'єрі як авангардист
  (2007) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено визначенню суто авангардних характеристик свідомості, світовідчуття, поетичного та громадянського мислення Данте Аліг'єрі.
 • Item
  Інструмент "У плоті і крові": Дзиґа Вертов і апаратна теорія кіно
  (2007) Брюховецька, Ольга
  Інтерпретація фрази Ж.-Л. Бодрі стосовно фільму "Людина з кіноапаратом" є вихідним пунктом для постановки питання про релевантність лінгвістичної моделі в кінотеорії і способів руйнування ідеологічної натуралізації в кіно.
 • Item
  Колаж в образотворчому мистецтві ХХ століття
  (2007) Сапко, Мирослава
  Стаття є спробою комплексного дослідження проблеми колажу як художньої техніки і принципу художнього мислення. Визначено місце, розглянуто функції та модифікації колажу в образотворчому мистецтві XX cт.
 • Item
  Окремі аспекти функціональних особливостей орнаменту
  (2007) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено проблемі місця орнаменту в культурі. Питання, пов'язані з походженням, функціональними особливостями та структурою орнаменту, обговорюються як чинники, що допоможуть дещо інакше сформулювати визначення орнаменту.
 • Item
  Образ дракона в міфологічному просторі східних слов'ян
  (2007) Таран, Я.
  Статтю присвячено аналізу зображень дракона на творах прикладного мистецтва давніх русичів, рельєфах християнських храмів, в іконографії XII-XIV cт. Автор виділяє специфічні риси образу у східних слов'ян, простежує його трансформацію.
 • Item
  Проблема формування культурного шару в контексті дослідження трипільського домобудівництва
  (2007) Корвін-Піотровський, Олексій
  Залишки трипільських побудов - один із основних об'єктів польових археологічних досліджень. Досвід реконструкції технології будівництва трипільських будинків упродовж останніх десятиліть спричинив виникнення діаметрально протилежних концепцій. У вирішенні цього дискусійного питання може допомогти вивчення залишків житла з позиції роздільного і перехресного аналізу складових його прошарків та умов їхнього формування.