005: Природничі науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Вплив екстрактів Echinacea purpurea L. на опромінене насіння гороху
  (1998) Вишенська, Ірина; Хомляк, М.; Гродзінський, Д.
  Проведено дослідження впливу водних екстрактів суцвіть та коренів ехінацеї пурпурної на проростання та ріст опроміненого насіння гороху. Порівнюється дія екстрактів на ростову реакцію рослин за умов гострого та хронічного опромінення насіння. Обговорюються радіозахисні властивості екстрактів ехінацеї та можливі механізми розвитку пошкодження рослин γ-опроміненням.
 • Item
  Пострадіаційні пульсації проникності мітохондрій у нервових клітинах кори головного мозку (експериментальні, електронно-мікроскопічні, стереологічні докази)
  (1998) Малюк, В.; Замостян, В.; Куфтирєва, Т.; Стеченко, Л.
  Ювенільні миші опромінювались Со60 в дозі 7.5 рад. Ультраструктурні ефекти досліджували стереологічно впродовж 6-24 годин та 2-10 днів після опромінення. Результати засвідчили, що в пострадіаційних змінах проникності мембран метахондрій у кортикальних нейронах провідним є феномен нетривіальних пульсацій із періодичними змінами напрямків трансмембранних потоків.
 • Item
  Перколяційний перехід для моделі скорельованого росту
  (1998) Лебовка, М.; Мельник, Р.; Купчик, М.
  Проведено вивчення процесів росту і перколяції для сітки скорельованих зв’язків. Дослідження виконані для квадратної ґратки розміром L X L, де L змінюється в інтервалі від L=20 до 100 з періодичними граничними умовами вздовж напрямків x і y. Ступінь асоціації зв’язків контролюється параметром f. При f=1 (випадок притягання зв’язків) спостерігається ріст одного кластеру зв’язків, і ця модель тотожна з моделлю Едена. При f =– 1 (випадок відштовхування зв’язків), cпостерігається утворення дуже подрібненої сітки зв’язків і модель тотожна з моделлю випадкової послідовної адсорбції (RSA) з вилученням найближчих сусідів. Ступінь анізотроп ії вводиться як ∆=(θy – θx)/(θy+θx), де θy і θx є відповідно долі вертикальних і горизонтальних зв’язків у системі. Вивчена скейлінгова поведінка порога перколяції θc при різних значеннях f і ∆. Обговорюються кореляції між порогом перколяції θc та середнім координаційним числом зв’язків у кластерах, Zc в точці перколяції для нескінченно великих систем L→∞.
 • Item
  Проблеми сонячного турбулентного динамо
  (1998) Криводубський, В.; Полудненко, О.
  Подано огляд теорії турбулентного динамо, яка базується на магнітогідродинаміці усередненого поля. Висвітлено особливу роль спіральної турбулентності, яка приводить до збудження електрорушійної сили, паралельної усередненому магнітному полю (α-ефект). Описано механізм генерації глобального магнітного поля Сонця в результаті сумісної дії спіральної турбулентності та радіального диференціального обертання (αΩ-динамо). Розрахований період динамо-хвиль Паркера складає близько 9 років, що задовільно узгоджується зі спостережною тривалістю сонячного циклу. Розглянуто основні проблеми, що стоять перед динамо-теорією, та вказано можливі шляхи їх розв’язання.
 • Item
  Розробка агротехнічних вимог до використання трихограми при захисті рослин від шкідників
  (1998) Боголюбов, Володимир; Матійчик, М.
  Наведено агротехнічні вимоги до пристроїв механізованого розселення трихограми при застосуванні технології біологічного захисту рослин з використанням малогабаритних радіокерованих літальних апаратів.