Пострадіаційні пульсації проникності мітохондрій у нервових клітинах кори головного мозку (експериментальні, електронно-мікроскопічні, стереологічні докази)

Loading...
Thumbnail Image
Date
1998
Authors
Малюк, В.
Замостян, В.
Куфтирєва, Т.
Стеченко, Л.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ювенільні миші опромінювались Со60 в дозі 7.5 рад. Ультраструктурні ефекти досліджували стереологічно впродовж 6-24 годин та 2-10 днів після опромінення. Результати засвідчили, що в пострадіаційних змінах проникності мембран метахондрій у кортикальних нейронах провідним є феномен нетривіальних пульсацій із періодичними змінами напрямків трансмембранних потоків.
Juvenile mise were irradiated with Co60 rays in dose of 7.5 rad. Ultrastructural membrane effects were studied stereologically for 6-24 hours and 2-10 days after exposure. Results indicated that the main feature in postradiating changes of membrane permeability of cortical neurons mitochondria is the phenomenon of untrivial pulsations with periodical changes of dominant directions of transmembrane flows.
Description
Keywords
пострадіаційна пульсація, мітохондрія, нервова клітина, трансмембранний поток
Citation
Пострадіаційні пульсації проникності мітохондрій у нервових клітинах кори головного мозку : (експериментальні, електронно-мікроскопічні, стереологічні докази) / В. І. Малюк, В. П. Замостян, Т. П. Куфтирєва, Л. О. Стеченко // Наукові записки НаУКМА. - 1998. - Т. 5 : Природничі науки. - С. 58-67.