Навчально-науковий центр

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Звіт про наукову роботу в НаУКМА за 2019 р.
  (2020) Ярошенко, Тетяна
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність НаУКМА у 2019 році.
 • Item
  "Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): biographies and studies": [витяг із звіту про про виконання проекту Фонду Кіндрата МБФВКМА]
  (2019) Ткачук, Марина
  Мета проекту: створення передумов для ознайомлення світової наукової спільноти з феноменом та здобутками вітчизняної духовно-академічної філософії, представленими через призму аналізу життя і творчості видатних філософів Київської духовної академії (1819‒1924). Основний результат проекту передбачає підготовку до друку першого англомовного монографічного дослідження із зазначеної тематики “Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): biographies and studies”
 • Item
  Результати наукової діяльності Національного університету "Києво-Могилянська академія" у 2018 р.: [презентація]
  (2019-01-31) Ярошенко, Тетяна
  Результати наукової та науково-технічної діяльності НаУКМА за 2018 р. Презентація та звіт підготовлені до Вченої ради НаУКМА 31 січня 2019 р.
 • Item
  Стосунки з Богом у поезії Миколи Вінграновського
  (2018) Богдан, Світлана
  Статтю присвячено сакральним мотивам у поезії М. Вінграновського. Розглянуто правопис слова "Бог" у ранніх і пізніших поезіях автора, вказано на тексти з релігійною образністю і тематикою (зокрема проаналізовано неопубліковані рукописи). Наведено свідчення сучасників поета про його стосунки з Богом. Зроблено спробу показати, що засвідчена заангажованість М. Вінграновського в релігійний дискурс дає підстави розгортати інтерпретацію його поезій також і в межах цього дискурсу, зокрема – в аспекті поєднання однини і множини на мовному рівні, а також в аспекті відчуття загальної всеєдності як складника переживання всеприсутності Бога, яку засвідчують різні релігійні традиції.
 • Item
  Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини
  (2018) Михайлов, Дмитро
  З-поміж досліджень, що здійснювалися на базі кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія" з часу її заснування (1992), значне місце належить філософсько-антропологічній проблематиці. Автор статті зосереджує увагу на такому важливому філософсько-антропологічному питанні, як морально-етична природа людини, й аналізує низку репрезентативних праць києво-могилянських дослідників, у яких це питання набуває, на його думку, доволі плідної розробки. У першій частині статті йдеться про висвітлення відповідної проблематики в контексті вивчення Кантової антропології та філософії Ніцше. Об’єднуючи ці два сюжети спільною перспективою, автор намагається, з одного боку, унаочнити ключові елементи Кантового критичного підходу до морально-етичної природи людини, а з іншого – вказати на інтелектуальний потенціал Ніцшевої думки для сучасних антропологічних студій. У другій частині статті запропоновано ще одну, більш сучасну антропологічну перспективу, що має назву "антропологія техніки". Цю частину дослідження присвячено аналізу засадничих механізмів впливу сучасної техніки на моральну поведінку людини. У межах зазначеного підходу техніка постає як реальний дієвець, який уможливлює, впливає (а подекуди й визначає) поведінку суб’єкта.