Синтаксис складнопідрядного елементарного речення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Ожоган, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У навчальному посібнику з позицій семантико-граматичного cитаксису запропоновано курс лекцій із складнопідрядного елементарного речення розчленованої й нерозчленованої структури, подано таблиці. Після кожної лекції вміщено запитання для контролю, які уможливлять глибше розуміння й засвоєння теоретичного матеріалу.
Description
Keywords
складнопідрядне речення, складнопідрядні речення нерозчленованої структури, семантичні сполучники, асемантичні сполучники, релят, корелят, опорний (контактний) компонент, синсемантичний/ автосемантичний компонент-слово, прислівний тип синтаксичного зв'язку, власне-прислівний тип синтаксичного зв’язку, прислівно-кореляційний тип синтаксичного зв’язку, книга
Citation
Ожоган В. М. Синтаксис складнопідрядного елементарного речення / Ожоган Василь Михайлович ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Лов, 2006. - 122 с.