Навчально-науковий центр

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Звіт про наукову роботу в НаУКМА за 2019 р.
  (2020) Ярошенко, Тетяна
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність НаУКМА у 2019 році.
 • Item
  "Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): biographies and studies": [витяг із звіту про про виконання проекту Фонду Кіндрата МБФВКМА]
  (2019) Ткачук, Марина
  Мета проекту: створення передумов для ознайомлення світової наукової спільноти з феноменом та здобутками вітчизняної духовно-академічної філософії, представленими через призму аналізу життя і творчості видатних філософів Київської духовної академії (1819‒1924). Основний результат проекту передбачає підготовку до друку першого англомовного монографічного дослідження із зазначеної тематики “Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): biographies and studies”
 • Item
  Результати наукової діяльності Національного університету "Києво-Могилянська академія" у 2018 р.: [презентація]
  (2019-01-31) Ярошенко, Тетяна
  Результати наукової та науково-технічної діяльності НаУКМА за 2018 р. Презентація та звіт підготовлені до Вченої ради НаУКМА 31 січня 2019 р.
 • Item
  Стосунки з Богом у поезії Миколи Вінграновського
  (2018) Богдан, Світлана
  Статтю присвячено сакральним мотивам у поезії М. Вінграновського. Розглянуто правопис слова "Бог" у ранніх і пізніших поезіях автора, вказано на тексти з релігійною образністю і тематикою (зокрема проаналізовано неопубліковані рукописи). Наведено свідчення сучасників поета про його стосунки з Богом. Зроблено спробу показати, що засвідчена заангажованість М. Вінграновського в релігійний дискурс дає підстави розгортати інтерпретацію його поезій також і в межах цього дискурсу, зокрема – в аспекті поєднання однини і множини на мовному рівні, а також в аспекті відчуття загальної всеєдності як складника переживання всеприсутності Бога, яку засвідчують різні релігійні традиції.
 • Item
  Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини
  (2018) Михайлов, Дмитро
  З-поміж досліджень, що здійснювалися на базі кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія" з часу її заснування (1992), значне місце належить філософсько-антропологічній проблематиці. Автор статті зосереджує увагу на такому важливому філософсько-антропологічному питанні, як морально-етична природа людини, й аналізує низку репрезентативних праць києво-могилянських дослідників, у яких це питання набуває, на його думку, доволі плідної розробки. У першій частині статті йдеться про висвітлення відповідної проблематики в контексті вивчення Кантової антропології та філософії Ніцше. Об’єднуючи ці два сюжети спільною перспективою, автор намагається, з одного боку, унаочнити ключові елементи Кантового критичного підходу до морально-етичної природи людини, а з іншого – вказати на інтелектуальний потенціал Ніцшевої думки для сучасних антропологічних студій. У другій частині статті запропоновано ще одну, більш сучасну антропологічну перспективу, що має назву "антропологія техніки". Цю частину дослідження присвячено аналізу засадничих механізмів впливу сучасної техніки на моральну поведінку людини. У межах зазначеного підходу техніка постає як реальний дієвець, який уможливлює, впливає (а подекуди й визначає) поведінку суб’єкта.
 • Item
  Research Management at the National University of Kyiv Mohyla Academy
  (2017) Ярошенко, Тетяна
  NaUKMA as a research University with strong research and scholarship, preserves expands and disseminates knowledge in the sciences, humanities, and professions while embracing a philosophy of learning strongly rooted in the traditions of the liberal arts. VP Research at NaUKMA report for IREX Fellowship (strategic development and managing Research at NaUKMA according the University mission, visions and goals as well as due huge challenges and external factors toward Universities all around a world with new ecosystems of connections between Industry and Academia, with e-Science, with digital scholarship, with distance learning etc. )
 • Item
  Етапи розвитку комп'ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти в країнах Європейського Союзу
  (2018) Іванюк, І. В.
  Розглянуто трактування понять "полікультурна компетентність учня" і "комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище в умовах полікультурної освіти" зарубіжними й вітчизняними науковцями та наведено авторське визначення цих понять. На основі аналізу урядових документів, програм і проектів інформатизації освітнього середовища Європейського Союзу та Ради Європи визначено основні етапи розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти учнів у країнах ЄЄ: інформаційно-підготовчий (1997 - 2000 рр.), інфраструктура-забезпечувальний (2001 - 2004 рр.), педагогічно-комунікативний (2004 - 2006 рр.), проектно-забезпечувальний (2007 - 2010 рр.), компетентнісно-орієнтований (2010 - 2013 рр.), проектно- діяльнісний (2014 р. - теперішній час).
 • Item
  Результати наукової діяльності Національного університету "Києво-Могилянська" академія
  (2018) Ярошенко, Тетяна
  Презентація вміщує відомості про наукову та науково-технічну діяльність у НаУКМА за 2017 рік.
 • Item
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2017 рік
  (2018) Ярошенко, Тетяна
  Звіт про наукову та науково-технічну діяльність у НаУКМА за 2017 рік. Виконано згідно з наказом МОН № 1609 від 13.12.2017 р. Схвалено Вченою радою НаУКМА (протокол №1 від 25 січня 2018 р.).
 • Item
  Синтаксис складнопідрядного елементарного речення
  (2006) Ожоган, Василь; Городенська, Катерина
  У навчальному посібнику з позицій семантико-граматичного cитаксису запропоновано курс лекцій із складнопідрядного елементарного речення розчленованої й нерозчленованої структури, подано таблиці. Після кожної лекції вміщено запитання для контролю, які уможливлять глибше розуміння й засвоєння теоретичного матеріалу.
 • Item
  Політики відкритого доступу в НаУКМА та репозитарій eKMAIR
  (2017-10-26) Ярошенко, Тетяна
  Презентація до розгляду питання про відкритий доступ та інституційний репозитарій НаУКМА eKMAIR на засіданні Вченої Ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" 26 жовтня 2017 р.
 • Item
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2016 рік
  (2017) Мелешевич, Андрій
  Звіт про наукову та науково-технічну діяльність у НаУКМА за 2016 рік. Виконано згідно з наказом МОН № 26 від 10.01.2017 р. Схвалено Вченою радою НаУКМА (протокол №2 від 26 січня 2017 р.).
 • Item
  Результати наукової діяльності Національного університету "Києво-Могилянська академія" у 2015 році
  (2016-02-24) Ярошенко, Тетяна
  Звіт про наукову діяльність НаУКМА у 2015 р. та презентація про результати наукової діяльності НаУКМА у 2015 році (до звіту НаУКМА в Міністерстві освіти та науки України 24 лютого 2016 р.)
 • Item
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2014 рік
  (2015-02-26) Мелешевич, Андрій
  Звіт про наукову та науково-технічну діяльність у НаУКМА за 2014 рік виконано відповідно до наказу МОН № 1359 від 25.11.2014 р. і схвалено вченою радою НаУКМА (протокол №21 від 26 лютого 2015 р.).
 • Item
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2013 рік
  (2013)
  Звіт про наукову та науково-технічну діяльність у НаУКМА за 2013 рік.
 • Item
  Case Study: Research Management. The George Mason University
  (2013-02-27T14:57:25Z) Kostrova, Liudmyla
  The research university means a modern institution which integrates teaching, research and innovation technologies. Of course, such a university is disabled without a talented highly competent faculty. It’s clear that research university is a function of complementary interaction of three main, equally important, ingredients: outstanding faculty members, gifted, highly motivated student and funding from national, business and private resources. In reality confirming the right to be the member of a cohort of the best universities in the world is not a simple task from year to year.
 • Item
  Звіт про науково-дослідну роботу: "Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.)": заключний
  (2012-11-02T16:05:48Z) Пізнюк, Леся; Агеєва, Віра; Бондаревська, Ірина; Моренець, Володимир; Лютий, Тарас; Менжулін, Вадим; Кісельова, Людмила; Лисий, Іван; Архипова, Людмила; Семків, Ростислав
  Це перша міждисциплінарна розвідка з вивчення філософських аспектів української літератури ХХ - ХХІ ст. Уперше окреслено проблеми гуманітарної міждисциплінарності та шляхи їх розв'язання, обґрунтовано доцільність міждисциплінарного предмета.
 • Item
  Звіт про науково-дослідну роботу проведення аналізу ефективності використання зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників 2008 та 2010 років при вступі до вищих навчальних закладів на прикладі НаУКМА: заключний
  Брюховецький, В'ячеслав; Панченко, Володимир; Ковальчук, Валентина; Кирієнко, Оксана; Куценко, Олена; Голубєва, Марія; Брюховецький, В'ячеслав
  Розроблено критерії для визначення оптимальних вимог до вступника ВНЗ, рекомендації щодо можливих шляхів впровадження незалежного оцінювання знань і шляхів реформування умов прийому до вищих навчальних закладів України, які з досвіду НаУКМА полягають у доцільності проведення УЦОЯО предметних ЗНО, як підсумкову атестацію в загальноосвітній школі, що забезпечить об'єктивність показника середнього балу атестата у вступному рейтингу та значно зменшить організаційні затрати ЗНО знань.
 • Item
  Розробка науково-освітніх принципів і нормативно-правових засад впровадження докторських (PhD) програм
  (2011-04-11T09:13:10Z) Моренець, Володимир; Винницький, Михайло; Кострова, Людмила
  Об’єкт дослідження – науково-освітні принципи та організаційно-структурні форми функціонування системи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації та нормативно-правові документи, що її регулюють. Мета роботи - розробка науково-освітніх принципів побудови структурованих докторських програм (PhD) в Україні та нормативно-правових і адміністративно-організаційних засад їх впровадження і функціонування. Метод дослідження – порівняльний аналіз науково-освітніх принципів функціонування європейських структурованих докторських (PhD) програм зі змістом та формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через існуючий в Україні інститут аспірантури.