Кафедра хімії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 142
 • Item
  Use of metal oxide-modified aerated concrete for cleaning flue gases from carbon monoxide
  (2021) Ivanenko, Olena; Gomelya, Nikolai; Shabliy, Tetyana; Trypolskyi, Andrii; Nosachova, Yuliia; Leleka, Serhii; Trus, Inna; Strizhak, Peter
  The necessity of development of technical solutions that will allow to reduce carbon monoxide emissions of flue gases of industrial productions is substantiated. It is shown that the most rational design solution to the problem of carbon monoxide pollution during the firing of electrode blanks is the use of aerated concrete blocks with a catalyst, which can be quickly and conveniently located directly on the carbon material of the "green" electrodes pouring in the subfloor space of the firing furnaces. Modified by oxides of Mn4+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Cr3+ -catalysts based on aerated concrete were obtained. It is shown that in an empty reactor in the temperature range 200–400 ºС the degree of conversion of carbon monoxide in the absence of a catalyst is zero. It is established that on the investigated catalysts based on aerated concrete 100% oxidation of carbon monoxide is achieved at a temperature of 390 ºC in the case of using a mixture of catalyst powders 30% CuO + 70% MnO2, 40% CuO + 60% MnO2, 50% Fe (FexCr1-x) 2O4 + 50% MnO2; 50% Fe3O4 + 50 % MnO2. It is determined that the addition of ferrite catalyst powder in aerated concrete in a mixture or without manganese dioxide does not critically affect the mechanical properties of the products.
 • Item
  Вплив способу зшивання на ступінь набрякання у воді композитів на основі альгінату, модифікованого октан-1-аміном, та мікрочастинок кальцій карбонату
  (2022) Сікач, Аліна; Колесник, Ірина
  Тези доповіді учасників V Міжнародної (ХV Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення", м. Вінниця, 22–24 березня 2022 р.
 • Item
  Вплив способу зшивання на ступінь набрякання композитів на основі суміші немодифікованого та модифікованого октан-1-аміном натрій альгінату
  (2022) Сікач, Аліна; Колесник, Ірина
  Тези доповіді учасників XXIІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії", Київ, 18-20 травня 2022 р.
 • Item
  Модифікування натрій альгінату октан-1-аміном у водному середовищі
  (2022) Сікач, Аліна; Коновалова, Вікторія; Колесник, Ірина
  Тези доповіді учасників ХV Української конференції з високомолекулярних сполук з міжнародною участю "ВМС-2022", 25-27 жовтня 2022 року
 • Item
  Антимікробна активність традиційних і новосинтезованих поверхнево-активних речовин як основа створення нових дезінфікувальних засобів
  (2022) Фуртат, Ірина; Нечипуренко, Олексій; Вакулюк, Поліна; Вортман, Марина; Шевченко, Валерій
  У статті наведено результати дослідження антибактеріальних і фунгіцидних властивостей традиційних та новосинтезованих поверхнево-активних речовин різних класів. А також здійснено порівняльний аналіз антимікробної активності катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР для з’ясування можливості подальшого їх застосування для створення дезінфікувальних засобів. На підставі отриманих даних розширено спектр про- та еукаріотичних тест-культур мікроорганізмів, щодо яких може здійснювати біоцидний вплив гуанідинвмісний олігомер. Зважаючи на те, що останній активно пригнічує представників видів Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, а також гриби Candida albicans, цю новосинтезовану ПАР можна вважати перспективною щодо подальшого використання для створення антимікробних засобів широкого спектра дії. На користь перспективності застосування гуанідинвмісного олігомеру як базової сполуки під час створення нових дезінфектантів свідчить широкий спектр антимікробної дії, стійкість під час зберігання, відсутність запаху та відносна простота синтезу.