Театр Леся Курбаса як модель українського експресіонізму

Loading...
Thumbnail Image
Date
1998
Authors
Пелешенко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досвід літературознавчої науки свідчить, що при дослідженні літературних процесів часто деякі формальні явища в інших видах мистецтв допомагають краще заглибитись у суть тієї чи тієї проблеми, відокремити загальне й закономірне від одиничного й випадкового. Тобто чимало феноменів духовної культури певної епохи перебувають між собою у тісному зв’язку. При дослідженні літературного процесу 20 — 30-х рр. XX ст. не можна обминути постать найпослідовнішого українського модерніста, творця "нового" театру Леся Курбаса. Літературноперекладацька й театральна діяльність цього "недавнього віденського студента" знайомила українські інтелектуальні кола з естетикою нового мистецтва, яке заперечувало раціональний "нормований" реалізм, показуючи, що не все "по силах" розуму.
The author of the article claims that while researching Ukrainian expressionism in literature one cannot avoid drawing analogies with Les’ Kurbas’s innovation theatre in 1920 th — 30 th. The author analyses features of expressionistic poetics of Kurbas who created the Ukrainian variant of this style. The reader can observe parallels between literary-artistic processes of Ukrainian modernism and Ukrainian baroque, both representing irrational type of culture.
Description
Keywords
літературознавство, літературний процес, експресіонізм, новий театр, Лесь Курбас, стаття, Ukrainian literature, expressionism, innovation theatre, Les Kurbas
Citation
Пелешенко Н. І. Театр Леся Курбаса як модель українського експресіонізму / Н. Пелешенко // Наукові записки НаУКМА. - 1998. - Т. 4 : Філологія. - С. 106-110.