004: Філологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Міфопоетика В. Б. Єйтса і раннього П. Тичини: типологічні аспекти
  (1998) Шестопалова, Тетяна
  На межі століть (кін. XIX - поч. XX процес модернізації художнього мислення був відображенням тектонічних зрушень у суспільній свідомості (народження індустріального суспільства, утвердження його норм та цінностей, “масовості” і страх перед нею); у філософській думці (потужний розвиток і утвердження ірраціоналістсько-інтуїтивістських світоглядних доктрин.
 • Item
  "Фауст" Гете як містерія
  (1998) Шалагінов, Борис
  Своєрідність творчого завдання "Фауста" багато в чому визначається особливим положенням філософії в симбіозі всіх видів духовної діяльності на рубежі 18-19 ст. у Німеччині. Завдяки "коперніканському перевороту" І. Канта реальний світ набув несподіваної глибини і смислової невичерпності. Пристрасть до "трансцендіювання" — мандрів думки за межі емпіричної видимості — охопила поетів. Була відкрита не знана досі об’ємність світу за рахунок світу суб’єктивного, яка стала предметом поетичного захвату.
 • Item
  Імпресіоністичний часопростір у літературах України та США
  (1998) Пригодій, Сергій
  На сьогоднішній день імпресіоністичному хронотопові присвячено лише одне окреме дослідження, а в типолого-порівняльному аспекті ця проблема взагалі не ставилася й вимагає, відтак, більш зосередженої уваги.
 • Item
  Міфопоетика у творчості Д. Г. Лоуренса
  (1998) Глінка, Наталя
  Письменник, художник, публіцист, дослідник, творець власного естетико-філософського вчення, Девід Герберт Лоуренс своєю творчістю склав неповторний гімн життю в усіх його проявах, завжди прекрасному і всеперемагаючому. “Віталізм” Лоуренса є своєрідним закликом до “екології” душі, до “природної людини”, яка б досягла рівноваги між фізичним і духовним, внутрішнім і зовнішнім, інтелектуальним і еротичним.
 • Item
  Юрій Мережко і Томас Стернз Еліот: проблема традиції та індивідуальної творчості в літературі
  (1998) Галета, Олена
  Безпосереднім предметом даного дослідження став порівняльний аналіз двох літературно-теоретичних статей, що з’явилися на світ майже одночасно— у 1919 році. Йдеться про роботи Т.С. Еліота “Традиція та індивідуальний талант” (журнал “Егоїст”, № 4) та Юрія Меженка (Іванова) “Творчість індивідуума і колектив” (альманах “Музагет”, № 1—3).