Кафедра літературознавства імені Володимира Моренця

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 426
 • Item
  Українська ґендерна культурологія
  (К.І.С., 2004) Агеєва, Віра
  Розділ 15 з навчального посібника "Основи теорії гендеру". Зацікавлення проблемами ґендерної ідентичності, перегляд традиційних означень фемінного й маскулінного, увага до колізій сексуальності/невротичності, сексуальності/творчості тощо не були в дев’яності роки чиєюсь епатажною примхою чи даниною моді. Як і в попередньому fin de siecle, самі межі цих понять знову видаються невизначеними, а звичні акценти – зміщеними. Згадані тенденції саме для української ситуації, можливо, слід вважати особливо актуальними й болючими: адже радянська ментальність законсервувала патріархальні цінності й уявлення ХІХ століття. І все, що відбувалося в західних суспільствах у зв’язку з різними етапами сексуальної революції, зміна становища жінок, їхня участь у всіх сферах суспільного життя, наголошення необхідності відмовитися від войовничості, агресивності й насильства як першорядних рис чоловічої ідентичності, визнання (принаймні на рівні декларацій і правових норм) ґендерної паритетності, переосмислення родинних ролей – усе це, на жаль, майже не вплинуло на українську культуру. Файл містить електронну копію друкованої версії навчального посібника. В електронній версії цей розділ знаходиться на стор. 444-453.
 • Item
  Ґендерна літературна теорія і критика
  (К.І.С., 2004) Агеєва, Віра
  Розділ 14 з навчального посібника "Основи теорії гендеру". Ґендерний аналіз, зміщуючи акценти на індивідуально-психологічну проблематику, враховуючи часто не визнані суспільством чи панівною патріархальною ідеологією погляди, дає змогу відчитувати різні рівні художнього тексту, враховувати різні ціннісні орієнтації. Сучасні інтерпретаційні підходи базуються на засадах і теоретичному апараті постструктуралістських концепцій Жака Лакана, Жака Деріди, Мішеля Фуко. Основними проблемами тут постають проблеми влади, політики, мови, сексуальності/тілесності. Особливість філософської методології, зокрема, в тому, що через аналіз проявів феноменів "жіночого" та "фемінного", "чоловічого" й "маскулінного" в культурі вона маніфестує тезу про розвиток сучасної культури не лише під знаком логіки й свідомості, але й чуттєвості, тілесного досвіду. Це суголосне з реалізацією постструктуралістської установки на плюралістичність мислення, культури, на рівноцінність різних культурних практик і типів мислення. Файл містить електронну копію друкованої версії навчального посібника. В електронній версії цей розділ знаходиться на стор. 424-443.
 • Item
  Burleska i satira u djelima Boğdana Žoldaka
  (2021) Semkiv, Rostyslav
  Cilj nam je uovome istraživanju analizirati spektar Žoldakove komike, kao i uklopiti autora u širi kontekst humoristične proze na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće.
 • Item
  Ключ до розуміння тексту: "На мінори розсипалась мряка... "
  (Віхола, 2022) Агеєва, Віра
  Передмова Віри Агеєвої до книги Миколи Хвильового "Повість про санаторійну зону ; Сентиментальна історія ; Я (Романтика)".
 • Item
  Ключ до розуміння тексту: Чому український Мефістофель Кирпатий?
  (Віхола, 2023) Агеєва, Віра
  Передмова Віри Агеєвої до роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля".
 • Item
  Ключ до розуміння тексту: Вижити щоб розповісти
  (Віхола, 2022) Полюхович, Ольга
  Передмова Ольги Полюхович до роману Івана Багряного "Сад Гетсиманський".
 • Item
  Ключ до розуміння тексту: "І наречуть йому химерне наймення: Йогансен"
  (Віхола, 2023) Агеєва, Віра
  Передмова Віри Агеєвої до роману Валер’яна Підмогильного "Місто".
 • Item
  Дух часу, література і ми
  (Yakaboo Publishing, 2023) Агеєва, Віра
  Вступна стаття Віри Агеєвої до книги "Антологія української малої прози першої половини XX століття "Арабески".
 • Item
  Над картой Атлантиды
  (2021) Пашко, Оксана; Портнов, Андрей
  В изданном в 1924 г. "опыте историко-литературной оценки" Лермонтова Борис Эйхенбаум сопроводил анализ байроновского "влияния" на русского поэта такими словами: Входя в чужую литературу, иностранный автор преобразуется и дает ей не то, что у него вообще есть и чем он типичен в своей литературе, а то, чего от него требуют. Один и тот же иностранный автор может служить материалом для совершенно разных литературных направлений – в зависимости от того, что от него требуют. Никакого "влияния" в настоящем смысле слова и не бывает, потому что иностранный автор прививается на чужой почве не по собственному желанию, а по вызову. Именно эту цитату уже в следующем, 1925 году, привел украинский литературовед Александр/Олександр Дорошкевич в полемике со своим бывшим однокурсником и неформальным лидером группы “неоклассиков” Николаем/Мыколою Зеровым по вопросу "культурной ориентации на Европу". Ссылаясь на Эйхенбаума ("который многим кажется безусловным авторитетом"), Дорошкевич настаивал, что "из Европы мы можем брать далеко не все (да и у кого хватило бы сил на все?), а только то, что отвечает нашим современным "требованиям"
 • Item
  Ключ до розуміння тексту: "І наречуть йому химерне наймення: Йогансен"
  (Віхола, 2023) Агеєва, Віра
  Передмова Віри Агеєвої до книги "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію ; Як будується оповідання ; Поезії".
 • Item
  Люди зі зброєю
  (Yakaboo publishing, 2023) Агеєва, Віра
  Передмова Віри Агеєвої до "Антології української воєнної прози ХХ століття "Коли говорять гармати... ".
 • Item
  Language as a political manipulation tool
  (2023) Ozhohan, Andrii; Derevianko, Serhii; Karchevska, Olena; Pavlova, Liudmyla; Pashyna, Nataliya
  Unfortunately, human intelligence is increasingly becoming militant and destructive. A clear evidence is the full-scale invasion of Russia into Ukraine, centuries of enslavement of the Ukrainian people, destruction of Ukrainian culture and language. In fact, the current tragic events of the latest hybrid war exposed ethnocide and linguicide against Ukrainians. The aim of the article is to analyse the use of language as a manipulation tool for the realization of fundamental political interests. Research methods: historical method, content analysis, statistical analysis. The results of the study show that the hegemonic policy of the current Russian government is characterized by the aggressive hybrid war against Ukraine, which actively involves various manipulation tools, in particular language, in order to justify the occupation, violent means of domination and methods of control over its former colonies, in order to appropriate all the resources of the enslaved countries and peoples, in order to maintain the status of a global leader and dominate the world. Further research may focus on analysing the manifestations of the use of language as a manipulation tool by pro-Russian parties in Ukraine and other countries.
 • Item
  Моренець Пилип Григорович
  (Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2019) Моренець, Володимир
  Стаття розміщена в Енциклопедії Сучасної України, (Київ, 2019, Т. 21). У ній висвітлено оновні віхи життя та творчості літературознавця, педагога, поета Моренця Пилипа Григоровича.
 • Item
  Жан-Жак Русо, або Страх близькости
  (2012) Єрмоленко, Володимир
  2012 року минає триста років від дня народження Жан-Жака Русо. Чутливий параноїк, сентиментальний утопіст, біограф самого себе, Русо був одним із перших, хто побудує свою філософію від власного імені. "Я існую, отже я мислю", - міг би сказати він, поставивши з ніг на голову знамениту Декартову тезу. Мислення для Русо мало бути залежним від його біографії. Від радостей і невдач власного життя. Здебільшого від невдач.
 • Item
  Навчально-методична розробка для викладання і вивчення курсу "Національно-культурна ідентичність в українській літературі ХХ-ХХІ ст."
  (Національний університет "Києво-Могилянська aкадемія", 2023) Полюхович, Ольга
  Навчально-методична розробка для викладання і вивчення курсу "Національно-культурна ідентичність в українській літературі ХХ-ХХІ ст." була створена для навчально-методичного забезпечення цієї дисципліни й ґрунтується на практичному навчально-методичному досвіді та науково-методичних розвідках авторки курсу. Розробка спрямована поглибити знання про історико-культурний розвиток української літератури та уявлення про українську ідентичність ХХ-ХХІ ст.; зорієнтована на ознайомлення студентів із новими методично-науковими підходами до вивчення текстів цього періоду через призму поняття «ідентичність». Особливу увагу приділено детальному вивченню текстів, знакових для доби, та їхнього обговорення в історичному та сучасному контекстах. Від студентів очікується робота із літературно-критичними джерелами, їх опрацювання, осмислення та обговорення за допомогою запропонованих методично-наукових рекомендацій. Також дисципліна передбачає самостійну роботу із текстами, виголошення доповіді й написання есею, що формує у студентів навички роботи із різними джерелами та критичного осмислення певного явища (тексту) в історико-культурному контексті.
 • Item
  Чому російська культура винна?
  (Інститут історії України Національної академії наук України, 2022) Агеєва, Віра
  Після 24 лютого 2022 року росіяни так багато зробили для розвінчання віками ними плеканого міфу про імперську велич, що осмислення нової картини світу багатьом нині дається важко. Безліч інституцій, кафедр, дослідницьких центрів, видавництв мозольно працювали, популяризуючи літературу, яка репрезентує оту пресловуту загадкову російську душу. Навіть балістичні ракети не для всіх виявилися остаточним переконливим аргументом, бо, не вивчивши Пушкіна, наші діти нібито втратять щось неймовірно вартісне. Насправді для негайного перегляду не лише освітніх програм, але й назагал уявлень про канон класики, про формування бібліотек, видавничу політику, культурну дипломатію тощо маємо достатньо не лише політичних, ідеологічних, але й власне естетичних підстав. Засадничий принцип формування канонічного списку, зрештою, простий – треба відповісти на питання: який текст є кращим, а який гіршим. Бо людське життя скінченне, і відповідно ми не можемо тратити час на читання поганих книжок, довіряючи при цьому вибір академічній спільноті. Чому російська література "велика"? І які тоді літератури поруч із нею чи порівняно з нею не такі великі? Польська? Китайська? Німецька? Українська? За якими параметрами? На всі ці питання треба відповідати.
 • Item
  Ліниві південці: як виглядають українці в дзеркалі імперської літератури?
  (Інститут історії України Національної академії наук України, 2022) Агеєва, Віра
  Імперська література завжди зображує колонізовану націю як суспільство неповноцінне, незріле, як сировинний матеріал для будівництва великої й величної держави. До прикладу можна згадати, як фемінізувало свого часу індійських чоловіків письменство британське. Українці в російській літературі від початку ХІХ ст. поставали лінивими південцями, плем’ям, що танцює й співає, анархічним невпорядкованим прикордонням. Але що Росія на заході збройно перемогла культурно вищі народи, українців та поляків, то класичний наратив працював зі збоями. І принаймні від Пушкіна потужно утверджується образ українців як безчільних і підступних зрадників, небезпечних Інших. Зрадником, переступником і негідником у поемі "Полтава" постає гетьман Іван Мазепа. Автор без церегелів перебріхує біографію українського державця, звинувачує його в найстрашніших моральних гріхах, доповнює церковну анафему літературною. Впродовж усього ХІХ ст. діячів українського руху називали "мазепинцями" й інкримінували їм злочини проти великої імперії.
 • Item
  "Італійська подорож" Й. В. Ґете: між Вінкельманом і Геґелем
  (2022) Шалагінов, Борис
  У статті об’єкти уваги поета-мандрівника класифікуються по-новому й розкриваються як тотожність природно-географічних, історико-археологічних і суто людських явищ. Також обстоюється думка, що мандрівкою в Італію почався шлях Ґете до "веймарської класики", на відміну від поширеного погляду, нібито вона стала відправною точкою для поетового "класицизму". Естетика Ґете, орієнтуючись загалом на постулат Вінкельмана про "шляхетну простоту та спокійну велич", намагається піднятися до сучасніших уявлень модерної естетики, зокрема в понятті врівноваженої суперечливості, проте зупиняється на шляху до Геґелевих категорій.
 • Item
  Культурний спротив як стратегія київських неокласиків
  (2022) Агеєва, Віра
  Стаття присвячена проблемі культурного спротиву та модернізації української національної ідентичности за умов посилення імперського тиску в постуенерівський період. Ідеться про стратегії співіснування з переможцями, вироблені в колі київських неокласиків, про настанови на збереження культурного суверенітету попри демонстрування політичної лояльности до режиму. Поняття культурного спротиву виробляється у цій статті з допомогою аналітичного інструментарію постколоніалізму та студій пам’яти. Неокласики, зокрема Микола Зеров, зосередилися на простеженні європеїстських інтенцій вітчизняної літератури. Упривілейованим місцем спогаду стає у поезії Зерова та Рильського Київ. Для цієї мистецької спільноти він завжди зоставався культурною столицею, а реваншистське позбавлення міста столичного маєстату вони завжди сприймали як наругу переможців. Сам літературний побут неокласиків був інваріантом внутрішньої еміграції. Адресатом їхніх текстів бачився свій упривілейований читач, що також означало протистояння панівним концепціям масового, пролетарського мистецтва.