Кафедра літературознавства імені Володимира Моренця

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 406
 • Item
  Смислове наповнення розділових знаків
  (Видавничий дім "Гельветика", 2021) Сухомлин, Валентина
  Розділові знаки (знаки пунктуації) залишаються актуальною для дослідження темою в мовознавстві. Особливо активно вони вивчаються в письмовій формі мовлення, адже тут вони мають смислове наповнення. Темою статті є розділові знаки (знаки пунктуації), які відомі в німецькому мовознавстві як Interpunktion (син. Zeichensetzung, Satzzeichensetzung). Наш вибір ґрунтується на двох основних принципах, що відтворюють актуальність тематики: з одного боку, природа виникнення розділових знаків та обумовлене нею смислове наповнення дає нам змогу дослідити їх на системно-мовному рівні, з іншого боку, знаки пунктуації цікаві своїм прагматичним використанням, що уможливлює їх вивчення у функційно-комунікативному розрізі. Проаналізований матеріал уможливлює визначення функції розділових знаків – унаочнення синтаксичної та інтонаційної будови мовлення. Вона, у свою чергу, визначає два основні напрями теорії пунктуації: логічний (смисловий) та інтонаційний. З огляду на функційно-комунікативний аспект, ці напрями взаємодіють у процесі комунікації. У пунктуаційній системі сучасної німецької мови розділові знаки мають функційну значимість, яка закріплює за ними узагальнені значення, що фіксують закономірності їх уживання. Таким чином, маємо систему правил, яка гарантує вживання розділових знаків у схожих семантико-граматичних конструкціях, реченнях, текстах. Учасники комунікативного процесу розуміють уживання розділових знаків, у результаті чого комунікація відбувається, і це є проявом соціальної сутності пунктуації. Уживання розділових знаків ґрунтується на усталеній системі правил, побудованій на єдності структурного, смислового й ритмомелодійного принципів. Такий підхід виділяє відокремлювальні та видільні розділові знаки. Відокремлювальні розділові знаки ми використовуємо для поділу цілісного тексту на складники згідно з такою його категорією, як когезія. Видільні розділові знаки вживаються всередині структурного цілого, утілюючи таку категорію тексту, як його когерентність. Розділові знаки є одиницями пунктуації як системи мови, несуть у реченні (тексті) певне смислове наповнення й допомагають уникнути непорозумінь або ж при неправильному вживанні створюють їх.
 • Item
  The Impact of Political Lobbying on the Aggravation of Language Conflicts in the Era of Globalization
  (2022) Ozhohan, Andrii; Stratulat, Nataliia; Lysianskyi, Pavlo; Yurkovska, Maiia; Zaluzhna, Olha
  The language problem has always been serious in Ukraine and often turned into an armed confrontation. This problem is becoming particularly acute in view of the invasion of Ukraine by the Russian Federation, one of the stated reasons for the "linguistic inequality". The aim of the article is to determine the impact of unregulated political lobbying by individuals or groups on the aggravation of language conflicts in Ukraine and compare it with other countries. The research involved the following methods: analysis and synthesis, statistical analysis, graphical methods, establishment of cause-effect relations and cluster analysis. The novelty of the research is the study of the impact of political lobbying on the development of language conflicts in the region by means of cluster analysis. The study established the relationship between legislative regulation o f lobbying, language conflicts and corruption rates in the country. In the conclusions, the analysis shows that the availability of the institution of lobbying corresponds to lower rates of corruption and the virtual absence of language conflicts. The obtained results can be used by the government to improve Ukrainian legislation.
 • Item
  Візерунок на камені : Микола Бажан : життєпис (не)радянського поета
  (2020) Коцарев, Олег
  Огляд нової книжки професорки кафедри літературознавства НаУКМА Віри Агеєвої.
 • Item
  Спогади про дитинство Bолодимира Kуліша: від спорту до безпритульності
  (2021) Пашко, Оксана
  Про своє дитинство діти письменників "розстріляного відродження" згадують мало, одна з причин – доля багатьох, особливо в 1930-ті роки, склалася трагічно. У статті ми спробували реконструювати світ дитинства Володимира Куліша (1917–2009), сина Миколи Куліша, яким воно постає з опублікованих автором у 1960-х рр. спогадах Слово про будинок "Слово" (опубл. 1966) та повісті "Пацани. Повість про безпритульних "(опубл. 1967).
 • Item
  Історія повсякденного спротиву [електронний ресурс]
  (2021) Полюхович, Ольга
  Рецензія на книгу Віри Агеєвої "За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини". – Київ: Віхола, 2021. 360 с.