Метафізика XVIII ст. і наукове пізнання

Loading...
Thumbnail Image
Date
1996
Authors
Гусев, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Однією з центральних проблем у філософських дискусіях XX ст. є проблема метафізики. Доля метафізики нерозривно пов'язана з долею самої філософії, оскільки метафізика завжди була найбільш спекулятивною та умоглядною частиною філософії, її своєрідним теоретичним осердям. Традиційно вона постає як наука про надчуттєві, умоглядні принципи буття, його граничні підстави, що одночасно відіграють роль перших начал пізнання, роль філософських принципів, на яких грунтується теоретичне пізнання світу. Таке розуміння метафізики або першої філософії бере свій початок від Арістотеля, який одним із перших свідомо поставив питання про предмет цієї філософської науки. Саме науки, оскільки в Арістотеля не було жодного сумніву щодо приналежності метафізики до системи наукового пізнання.
Description
Keywords
метафізика, принципи буття, філософський принцип, філософська наука
Citation
Гусєв В. І. Метафізика XVIII ст. і наукове пізнання / В. І. Гусєв // Наукові записки НаУКМА : Філософія та релігієзнавство. - 1996. - Т. 1. - С. 23-32.