001: Філософія та релігієзнавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Феномен цілительства в Україні на початку 90-х років: деякі соціокультурні, психологічні та психопаталогічні аспекти
  (1996) Карагодіна, О.
  Глобальні політичні та економічні процеси, що відбуваються в країнах колишнього СРСР протягом останнього десятиріччя, спричинили значні зміни у сфері суспільного життя, які спостерігаються як на рівні індивідуальної, так і суспільної свідомості. Унікальність явищ духовного життя суспільства в останні роки обумовлена не тільки наслідками руйнування тоталітарного режиму, порушенням домінуючої комуністичної ідеології, а, можливо, й ситуацією суспільної нестабільності, яка є характерною для періоду "на межі століть".
 • Item
  Зміни масової свідомості під час соціально-економічної кризи посткомуністичного суспільства (Україна 90-х років)
  (1996) Полтавець, Володимир; Грига, Ірена
  Події духовного життя України в останні п'ять років визначаються різноманітними впливами, серед яких найголовнішими можна вважати: 1) подальший економічний спад, що останнім часом досяг рівня економічного колапсу; 2) раптове знецінення комуністичної ідеології та пов'язаний з цим ідеологічний і екзистенційний вакуум; 3) зростаюча екологічна небезпека в промислово розвинутих містах і в Чорнобильській зоні; 4) різке збільшення обсягів нової інформації, що суперечить звичним поглядам на матеріальний світ і суспільне життя.
 • Item
  Соціологічні виміри релігії цінності
  (1996) Косуха, П.
  В житті суспільства в цілому і кожної окремої людини важливу роль відіграють цінності — явища (речі, ідеї, процеси, відносини) матеріального і духовного порядку, які мають об'єктивну, позитивну значимість, тобто здатні задовольняти потреби людей, служити їхнім інтересам і цілям. Кожній особі притаманна своя специфічна ієрархія цих цінностей, які виступають сполучною ланкою суспільного й індивідуального життя. Особистісні цінності відображаються в свідомості у формі ціннісних орієнтацій — найважливіших елементів внутрішньої структури особи, закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань і відмежовують значиме, істотне для даної людини від неістотного, минущого. Сукупність сталих, що склалися, ціннісних орієнтацій утворюють своєрідну вісь свідомості, що забезпечує певне становище особи, спадкоємність певного типу поведінки й діяльності, які виражені в спрямованості потреб та інтересів.
 • Item
  Особливості функціонування церкви як суспільного інституту в культурно-історичному процесі
  (1996) Головащенко, Сергій
  Аналізуючи роль і місце церкви як суспільного інституту в розвитку культури, слід виходити, напевне, з того, що церква є специфічною організаційною формою відтворення у суспільстві релігійного типу духовності, осередком релігійного життя — його діяльнісних та стосункових моментів, нормативних та ролевих аспектів. Також необхідно пам'ятати, що церква інтегрована до системи реальних суспільних відносин, взаємодіє з іншими елементами цієї системи. Тому розуміння особливостей відношення церкви до культури або функціонування її в культурноісторичному процесі об'єктивно грунтується на розумінні способу інтеграції самої релігії до культури, суспільної ролі релігії стосовно культури.
 • Item
  Проблема категорій релігієзнавства
  (1996) Лобовик, Б.
  Ще з часів античної філософії йде традиція характеризувати категорії як найбільш загальні поняття. Вона цілком вкладається в уявлення класичної логіки про поняття, судження та умовиводи як форми мислення, зводить категорії до різновиду понять і не враховує того, що формами мислення є не лише поняття, а й категорії, що, зрештою, категорії і поняття — різні форми пізнання. Не враховує зазначене розуміння й того, що категоріальне знання може існувати й функціонувати як у понятійних, так і в непонятійних формах, як у вигляді філософських категорій, так і в формі "семантичних категорій та мовних універсалій, абстрактно-всезагальних алгебраїчних категорій і загальнонаукових понять, категорій культури й теоретико-множинних моделей категорій граматики".