021: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Політика безпеки інформації в захищених автоматизованих системах
  (2003) Антонюк, Анатолій
  У статті розглянуто роль одного з найважливіших понять інформаційної безпеки - політики безпеки. Подано огляд найпоширеніших моделей політик безпеки в захищених автоматизованих системах: дискреційна політика, мандатна політика, рольова політика.
 • Item
  Методологічні аспекти створення системи корпоративного електронного документообігу
  (2003) Гладун, Анатолій; Журавльов, Юрій; Штонда, Віктор
  У статті розглянуто основні методологічні аспекти формування системи електронного документообігу, наведено приклади реалізації системи корпоративного електронного документообігу в мережі АРМ.
 • Item
  Використання методів стиснення інформації при передачі потоків відеоданих у комп'ютерних мережах
  (2003) Омельченко, Віталій
  Застосування методів стиснення інформації для надання різноманітних сервісів у Web-середовищі при переносі мультімедіа-потоків набуло широкого використання. У статті розглядаються деякі методи стиснення відеоданих і виконання переносу потоків мультімедіа-даних, які можуть бути використані не тільки для односторонньої передачі даних, а і при двонаправленій передачі в різноманітних мережах при застосуванні таких потоків у системах дистанційного навчання «он-лайн» та візуальної ідентифікації при перевірці знань слухачів при таких системах навчання.
 • Item
  Аналіз моделей процедур хендоверав бездротових мережах, базованих на технології АТМ
  (2003) Гладун, Анатолій; Проценко, Олена
  Статтю присвячено питанням аналізу продуктивності мобільних комунікаційних мереж. Одним з основних чинників, які впливають на кількісні параметри продуктивності таких мереж, є процедура хендовера. У статті розглянуто механізм виконання процедури хендовера в бездротових мережах, що базуються на технологи ATM. Наведено класифікацію існуючих процедур хендовера та приклад стандартної сигнальної схеми, що описує процедуру хендовера як послідовність сигналів керування і даних. Коректність опису протоколу жорсткого зворотного хендовера перевірено за допомогою моделі мережі Петрі, аналітичним чином визначено затримки, пов 'язані з виконанням процедури хендовера, та вимоги до буферів у вузлах мережі.
 • Item
  Засоби проектування веб-інтерсейфів розподілених інформаційних систем
  (2003) Романенко, Владислав
  Статтю присвячено розробці ефективного підходу до реалізації веб-інтерфейсів розподілених інформаційних систем на платформі Windows. Запропоновано метод реалізації веб-інтерфейсу на базі процесора шаблонів, який дає змогу розділити представлення, дані та код. Такий підхід апробовано в реалізованій автором системі керування подіями.