Міжнародні стандарти у сфері технологій систем дистанційного навчання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Пєчкурова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Сьогодні Україна створює нормативні акти, які регламентуватимуть розвиток та впровадження систем дистанційної освіти, що розробляються багатьма організаціями та навчальними закладами. Але для повноцінного входження у світовий інформаційний простір, щоб посісти в ньому належне місце в галузі дистанційної освіти, необхідно зважати на світові стандарти дистанційної освіти, створені і впроваджені такими відомими групами та консорціумами, як IEEE LTSC, ARIADNE, IMS Global Learning Consortium, AICC та ін. У даній роботі розглянуто особливості стандартів названих груп.
Description
Today Ukraine creates statutory acts which will regulate development and introduction of systems of remote education which are developed by many organizations and training institutions. But for highgrade entrance in global information space, for employment (occupation) in it of a due place in the field of remote education, it is necessary to take into account the world standards of remote training created and introduced by such known groups and consortia as IEEE LTSC, ARIADNE, IMS Global Learning Consortium, AICC and others. In article features of standards of the specified groups are considered (examined).
Keywords
дистанційна освіта, розвиток, світовий інформаційний простір, світовий стандарт
Citation
Пєчкурова Олена Миколаївна. Міжнародні стандарти у сфері технологій систем дистанційного навчання / О. М. Пєчкурова // Наукові записки НаУКМА : Комп'ютерні науки. - 2003. - Т. 21. - С. 70-76.