021: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  До проблеми з'ясування змісту громадянської та політичної освіти
  (2003) Іванов, Микола
  Розглянуто методологічні аспекти дослідження проблем політичної та громадянської освіти. Автор звертає увагу на існуючу невизначеність того, як співвідносяться поняття «політична освіта» та «громадянська освіта», і пропонує їх власні тлумачення, робить висновок про необхідність визначити суть зазначених понять, спираючись виключно на їхні змістовні характеристики.
 • Item
  The U.S. and the International Political System : What Model for the Future?
  (2003) Matsievsky, Yurii
  The aim of this paper is to discuss the negative effects of unipolar ity both for the United States and the rest of the world. The main thesis here is as follows: the unipolar political system with the U.S. in a dominant role can no longer be preferable nor profitable for the interests of either the U.S. or the rest of the International Community. Internationally, the biggest challenge to the dominant role of the U.S. is a steady deterioration of the positive image of the country as a traditional democracy, and growing resentment toward U.S. led economic, political and cultural expansion in societies dominated by extremist religions and ideologies.
 • Item
  Національний інтерес як фундаментальна засада зовнішньополітичних орієнтирів США
  (2003) Дудко, Ірина
  Статтю присвячено аналізу такої фундаментальної обставини формування зовнішньої політики США, як національний інтерес. Визначення підходів американського політичного істеблішменту до змісту та структури національних інтересів країни сприяє адекватному з 'ясуванню зовнішньополітичних орієнтирів уряду США.
 • Item
  Розвиток партійної системи в Україні: кількісний аналіз
  (2003) Рагозін, Микола
  Застосовуючи методику кількісного аналізу, автор досліджує динаміку розвитку української партійної системи на підставі парламентських виборів 1994, 1998 та 2002 років.
 • Item
  Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави
  (2003) Москаленко, Валентина
  Статтю присвячено політологічним вимірам соціального захисту. Проаналізовано сутність соціального захисту, його контроверсійну природу, складові та завдання здійснення. Особливу увагу приділено визначенню ролі та місця соціального захисту в політиці соціальної держави.