Проблема автономії індивіда в сучасній політичній теорії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Кірюхін, Д.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на матеріалах дискусії, що відбувається в сучасній політичній теорії між представниками ліберального та комунітаристського напрямків, досліджується проблема можливості автономії індивіда в суспільстві. Робиться висновок, що для сучасної української ситуації вкрай актуальним є розвиток політичної спільноти, завдяки якій, власне, й реалізується політична свобода індивіда. Підкреслюється, що утвердження цінностей ліберальної демократії в Україні можливе через застосування принципів комунітаристської політичної теорії.
Description
On the basis of liberal-communitarian discussion the problem of an autonomy of the individual is investigated in the article. It is concluded, that for a modern Ukrainian situation urgent the development of political community. Due to this community political freedom of the individual is realized. Is emphasized, that the strengthening of values of liberal democracy in the Ukraine is possible due to application of the principles, which was represented by the communitarian political theory.
Keywords
політична теорія, політична свобода індивіда, комунітаристська політична теорія
Citation
Кірюхін Денис Ігоревич. Проблема автономії індивіда в сучасній політичній теорії / Д. І. Кірюхін // Наукові записки НаУКМА : Політичні науки. - 2003. - Т. 21. - C. 4-9.