Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 23 січня 2019 р.)

Permanent URI for this collection

Збірник матеріалів конференції "Національні та світові фінансовоекономічні системи в умовах сучасних викликів" присвячено актуальним тенденціям і викликам сучасного економічного розвитку в Україні та в світі. Збірник містить наукові роботи молодих науковців, аспірантів і студентів факультету економічних наук НаУКМА та представників інших науководослідних установ та навчальних закладів, апробовані на міжнародній науковопрактичній конференції "Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів" (м. Київ, 23 січня 2019 р.).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31