Том 3, випуск 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази
  (2018) Баженова, Олена
  У статті оцінено вплив чинників, що сприяють формуванню сальдо рахунку поточних операцій в Україні, на основі побудови моделі з марківським переключенням режимів, яка продемонструвала майже точне відображення періодів надлишку та дефіциту рахунку поточних операцій в Україні та збігу поворотних точок. Результати моделювання засвідчили, що на сальдо рахунку поточних операцій в Україні впливають такі чинники: для періоду профіциту – індекс реального ефективного обмінного курсу, валове нагромадження основного капіталу, приріст індексу фінансового розвитку; для періодів дефіциту – індекс реального ефективного обмінного курсу та індекс умов торгівлі. На основі емпіричних розрахунків доведено стійкість профіцитного та дефіцитного станів рахунку поточних операцій в Україні. Оцінено ймовірності та очікувані тривалості перебування у кожному зі станів. Упродовж періоду дефіциту поточного рахунку необхідно зауважити переважання цінових факторів формування його сальдо, під час профіциту – вплив факторів, що підтверджують активізацію інвестиційної діяльності. Вплив цінових факторів (насамперед індексу умов торгівлі) свідчить про залежність національної економіки від ситуації на світових ринках традиційного вітчизняного експорту. Своєю чергою, протягом періоду профіциту рахунку поточних операцій вплив валового нагромадження основного капіталу та індексу фінансового розвитку на сальдо поточного рахунку в Україні є невід’ємним і засвідчує вплив інвестиційних факторів на його формування. Це можна пояснити розширенням інвестиційного попиту (зокрема через зростання зовнішнього попиту) та посиленням руху капіталу.
 • Item
  Fiscal Mechanism of Unshadowing of the Economy of Ukraine
  (2018) Bazilinska, Olena; Panchenko, N.
  Under current circumstances, the imperfect conditions of economic activity, which are formed in the country, have a significant influence on the macroeconomic situation. As a result, the economically unreasonable tax legislation, aimed at instantaneous replenishment of the budget, leads to an excessive tax burden on the real sector of the economy and the formation of its shadow segment. The use of shadow transactions to conceal the tax revenue is a manifestation of deeper processes of redistribution of the gross domestic product in favour of the shadow economy and requires active measures aimed at improving the tax system. The main objective of the article is to consider a way to improve the existing fiscal mechanism by identifying the main reasons for the implementation of shadow operations and the transmission features, as well as to determine the directions of increasing the influence of the fiscal mechanism on reducing the shadow sector of the economy. The article reveals the influence of the fiscal mechanism on the unshadowing of the economy through the formation of a fiscal transmission in the Ukrainian economy as a process of successive transfer of impulses of the fiscal policy of the state, reflecting the relationship between tax instruments and business activity in the real sector. The main channels of fiscal transmission are five types of taxes that are defined by the Tax Code of Ukraine: corporate profit tax, income tax, value added tax, excise tax and duty. Each tax becomes a transmission channel of the fiscal impulse in the process of determining its main components and due to their transmission; a positive effect of unshadowing in the short run is achieved. However, to do this, support for the fiscal impulse should be ensured through changes in related areas of activity and the efficient management of taxation, which includes monitoring of the indicators of the taxpayers activities, performance by the fiscal authorities explanatory work of the tax legislation and introducing an effective tax administration system.
 • Item
  Соціально-економічний розвиток шляхом здійснення суспільних проектів
  (2018) Бугрова, Олена
  Ця стаття розглядає питання вирішення ключових соціально-економічних завдань розвитку шляхом реалізації суспільних проектів. Проведене дослідження доводить, що такі проекти мають бути у фокусі уваги держави і потребують її стратегічної підтримки. Реалізація суспільних проектів у належних "точках зростання" дає змогу досягти бажаних соціально-економічних перетворень. Зокрема, розглянутий проект будівництва льодової арени допоможе забезпечити багатовекторне покращення, а саме: підвищити якість спортивно-соціокультурної сфери, забезпечити конкурентоспроможність у досягненні спортивних результатів на міжнародному рівні, покращити здоров’я і фізичну культуру населення, зміцнити консолідацію суспільства, покращити якість дозвілля громадян, забезпечити профілактику асоціальної поведінки, підтримати патріотичні настрої, розвинути сферу спортивного туризму, збільшити державні валютні надходження тощо. Розробка і здійснення суспільних проектів є дієвим механізмом формування відповідального ставлення різних їхніх учасників і зацікавлених сторін до інтегрованого створення соціально-економічних благ. В умовах наявних обмежених фінансових можливостей розглянуто низку організаційних заходів (на прикладі проекту в сфері спорту, а саме будівництва сучасної льодової арени за олімпійськими стандартами). У статті проаналізовано альтернативні фінансово-організаційні варіанти реалізації такого проекту і визначено, які вигоди він спроможний принести. Їх класифіковано як прямі й опосередковані соціально-економічні результати. Розглянута процедура підготовки суспільного проекту може слугувати механізмом організації надійних соціально-економічних перетворень, зокрема в рамках реалізації стратегії сталого розвитку "Україна 2020".
 • Item
  Tax Evasion In Ukraine: Corporate and Personal Liability
  (2018) Bui, Tetiana
  The paper aims to clarify and determine the definition of liability for tax evasion (financial, administrative. and criminal); to identify the main legal and financial problems of different types of liability in Ukraine; to define possible ways of solving these problems based on the law and economics theory and foreign legal experience of the countries that have already implemented corporate liability for tax evasion (the USA, the UK). The study investigates the gaps in legislation that enable tax violations and do not motivate corporations and managers to deter crime, including the uncertainty of legislation on types of liability and its non-compliance with international practice; a low level of fines for tax violations and a low level of criminal liability qualification; absence of corporate liability for tax evasion, which is essential to deter crimes; the lack of reporting and whistleblowing due to the low security level. It is grounded that the range measures has to be taken to reduce the number of tax offences and increase the effectiveness of tax penalties in Ukraine. It is necessary to create preconditions for financial and administrative liability application instead of criminal liability. There is a need for introducing a strict corporate administrative and criminal liability for tax evasion. The government has to increase the limits of criminal liability since they are too low compared to international practice. The strong legislative system of whistleblowers’ protection is needed to ensure the reporting of wrongdoings.
 • Item
  Customer Centric Marketing Strategy for Universities
  (2018) Voropai, Olga
  The purpose of the paper is to analyze the ways of using a customer centric approach to develop a marketing strategy for universities. Customer centricity is defined as the university marketing strategy that implies unique intra-disciplinary and interdisciplinary studies, bringing into line individual students’ experiences and capabilities with changing the market place and job opportunities. The main forces that urge higher education institutions to change the core of their marketing strategy are characterized; namely, MOOC development and eliminated geographical barriers that stimulate students’ mobility. Further, four important directions of customer centricity are described, depending on the role the students and other university target audiences play in the process: the customers being the source of sustainable competitive advantage; customers as the source of information for the company; customers as the source of information for other representatives of the target audience; customers as employees and value co-creators. Universities need to revise their marketing mix, implementing consumer-oriented elements and reducing students’ risks and expenses. Students should also be an essential part of the university’s integrated marketing communications as the source of relevant information for target audiences. In addition, the role of students in value co-creation needs significant expansion. Customer-centricity in this case will no longer be limited to the use of individual elements without significant positive effects, but it will ensure obtaining a long-term competitive advantage in the education market. In a world of life-long learners it will not only assist in completing singular transactions with first-year students but also ensure repeated “purchases” among alumni.