021: Iсторичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Стан сучасної української історіографії як наукова проблема
  (2003) Гломозда, Костянтин
  За останні дванадцять років фактично не сталося істотних зрушень в уявленнях українських і зарубіжних істориків про стан української історичної науки новітньої доби. Він і далі переважно визначається як кризовий. Ця криза протягом усього досліджуваного періоду пов 'язується з низькою фаховою підготовкою багатьох істориків, пануванням емпіричних, описових досліджень, погіршенням якості джерельних видань, браком сучасної парадигми української історії, яка б дала змогу вийти на сучасні рівні й стандарти наукового опрацювання.
 • Item
  Радянська історіографія як складова радянської пропагандистської машини у боротьбі проти "другої еміграції" з СРСР після Другої світової війни
  (2003) Прокопчук, Андрій
  Великою проблемою для радянської влади було формування так званої «другої еміграції» з теренів СРСР. Для протидії її утворенню, а пізніше для боротьби з цією діаспорою було задіяно величезні сили радянських спецслужб. Постійно працювала і радянська пропагандистська машина. Невід 'ємною її складовою була добре налагоджена система ідеологічної обробки через різноманітну поліграфічну продукцію і книжки, над написанням яких працювали великі інститути та колективи і які поширювалися у СРСР і поза його межами. Аналіз цих історичних документів і є темою даного дослідження.
 • Item
  Революція 1848-1849 рр. у слов'янських народів в радянській історіографії
  (2003) Орел, Юлія
  У статті висвітлюється розвиток вивчення революції 1848-1849 pp. у слов 'янських народів радянською історіографією: від розгляду цих подій як цілком контрреволюційних довоєнною історіографією до визнання їх прогресивним рухом повоєнною радянською історичною наукою.
 • Item
  Україна в описі німецького мандрівника XVI ст. Лаврентія Мюллера
  (2003) Мицик, Юрій
  Статтю присвячено джерелознавчому аналізу історико-мемуарного твору німецького дипломата XVI ст. Л. Мюллера. Встановлені джерела твору, ступінь достовірності його повідомлень, в додатках наводиться переклад найважливіших фрагментів твору українською мовою.
 • Item
  "Замкове право" як інструмент династичної політики Ерика Померанського (1397-1439)
  (2003) Гаврилов, Олександр
  Статтю присвячено розглядові важливого владного інструменту першого унійного короля Скандинавії Ерика Померанського. Смисл «замкового права» за доби його правління з 'ясовується через зв 'язок між правовим базисом та прикладним втіленням інституту ленно-замкових зобов 'язанъ. Досліджується сутність «замкового права» у Скандинавії, його роль як стратегічного важіля монаршої династичної політики в рамках унії.