021: Iсторичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Стан сучасної української історіографії як наукова проблема
  (2003) Гломозда, Костянтин
  За останні дванадцять років фактично не сталося істотних зрушень в уявленнях українських і зарубіжних істориків про стан української історичної науки новітньої доби. Він і далі переважно визначається як кризовий. Ця криза протягом усього досліджуваного періоду пов 'язується з низькою фаховою підготовкою багатьох істориків, пануванням емпіричних, описових досліджень, погіршенням якості джерельних видань, браком сучасної парадигми української історії, яка б дала змогу вийти на сучасні рівні й стандарти наукового опрацювання.
 • Item
  Радянська історіографія як складова радянської пропагандистської машини у боротьбі проти "другої еміграції" з СРСР після Другої світової війни
  (2003) Прокопчук, Андрій
  Великою проблемою для радянської влади було формування так званої «другої еміграції» з теренів СРСР. Для протидії її утворенню, а пізніше для боротьби з цією діаспорою було задіяно величезні сили радянських спецслужб. Постійно працювала і радянська пропагандистська машина. Невід 'ємною її складовою була добре налагоджена система ідеологічної обробки через різноманітну поліграфічну продукцію і книжки, над написанням яких працювали великі інститути та колективи і які поширювалися у СРСР і поза його межами. Аналіз цих історичних документів і є темою даного дослідження.
 • Item
  Революція 1848-1849 рр. у слов'янських народів в радянській історіографії
  (2003) Орел, Юлія
  У статті висвітлюється розвиток вивчення революції 1848-1849 pp. у слов 'янських народів радянською історіографією: від розгляду цих подій як цілком контрреволюційних довоєнною історіографією до визнання їх прогресивним рухом повоєнною радянською історичною наукою.
 • Item
  Україна в описі німецького мандрівника XVI ст. Лаврентія Мюллера
  (2003) Мицик, Юрій
  Статтю присвячено джерелознавчому аналізу історико-мемуарного твору німецького дипломата XVI ст. Л. Мюллера. Встановлені джерела твору, ступінь достовірності його повідомлень, в додатках наводиться переклад найважливіших фрагментів твору українською мовою.
 • Item
  "Замкове право" як інструмент династичної політики Ерика Померанського (1397-1439)
  (2003) Гаврилов, Олександр
  Статтю присвячено розглядові важливого владного інструменту першого унійного короля Скандинавії Ерика Померанського. Смисл «замкового права» за доби його правління з 'ясовується через зв 'язок між правовим базисом та прикладним втіленням інституту ленно-замкових зобов 'язанъ. Досліджується сутність «замкового права» у Скандинавії, його роль як стратегічного важіля монаршої династичної політики в рамках унії.
 • Item
  Корабель у культовій традиції стародавнього населення Північної Європи
  (2003) Король, Денис
  Статтю присвячено символіці корабля в світогляді північних германців від бронзової доби до доби вікінгів. Використовуються як літературні джерела (еддичніміфи, саги, епіка, літописні свідчення тощо), так і матеріальні (поховальні пам'ятки, культові артефакти, стародавнє мистецтво тощо). Прово дяться обрядово-світоглядні паралелі етнографічного характеру.
 • Item
  Зміни обсягу польсько-українського товарообігу у 1992-2000 рр.: основні причини
  (2003) Афанасьєв, Ілля
  У статті розглядаються кількісні зміни, які відбувалися у польсько-українському товарообігові у 1992-2000pp., шляхом зіставлення відповідних показників з аналогічними показниками торгівлі Польщі та України з третіми країнами; встановлено основні причини змін.
 • Item
  Діяльність 115/62-го українського батальйону шуцманшафту на теренах Білорусі та Франції в 1942-1944 рр.
  (2003) Дерейко, Іван
  У статті подано історію виникнення та діяльності 115/62-го українського батальйону шуцманшафту, сформованого в Києві навесні 1942 р. і задіяного в боротьбі з партизанським рухом в Білорусі та Франції. Розглянуто методи залучення і заохочення українців до служби в цій частині, їх матеріальне забезпечення, зроблено соціометричний зріз особового складу. Досліджено також обставини переходу батальйону на бік французького Руху Опору, його участь у бойових діях проти Вермахту. Насамкінець прослідковано післявоєнну долю вояків батальйону по обидва боки «залізної завіси».
 • Item
  Громадська діяльність "Просвіт" півдня України на початку XX ст.
  (2003) Кульчицька, О.
  У статті висвітлюється громадська діяльність «Просвіт» півдня України як українських організацій - будителів національної самосвідомості; головні напрями цієї діяльності: проведення курсів українознавства, розбудова української освіти, видання й поширення україномовної преси та книжок, розвиток українського мистецтва тощо.
 • Item
  Нумізматичні дослідження М. Ф. Біляшівського
  (2003) Дідух, Людмила
  Статтю присвячено розгляду нумізматичних студій відомого українського вченого М. Ф. Біляшівського в контекст.і загальноросійської історичної проблематики кінця XIX- початку XX ст.
 • Item
  Захарія Копистенський про запорозьке козацтво
  (2003) Степенькіна, Прасковія
  У статті розповідається про ставлення 3. Копистенського до запорозьких козаків, які стояли на захисті православної віри, а також про ї'х роль у Хотинській війні 1621 р.
 • Item
  Справа про вбивство князя Ярослава Сангушка (1564-1565) як приклад кримінального розслідування у Великому князівстві Литовському
  (2003) Рибак, Сергій
  У статті на прикладі справи про вбивство князя Ярослава Сангушка (1564-1565) досліджується, які процедури та правові норми використовувались у Великому князівстві Литовському в другій половині XVI ст. при розслідуванні вбивств.
 • Item
  Про час та місце проголошення митрополитом Іларіоном "Слова про Закон і Благодать"
  (2003) Нікітенко, Надія
  Автор обстоює висунуту раніше власну гіпотезу, що «Слово» вперше прозвучало 25 березня 1022р., коли Пасха припала на Благовіщення. Висловлюється припущення, що місцем першого проголошення «Слова» стала церква Святих Апостолів на Берестовому, де Іларіон був пресвітером. Вже за Ярослава «Слово» могло звучати неодноразово й у відповідно відредагованому вигляді проголошуватись на державні свята у Благовіщенській і Десятинній церквах, а також у Софійському соборі.
 • Item
  "Енеолітичні" ідоли степової України: парадокси датування
  (2003) Довженко, Надія
  У статті розглядається хронологія українських степових та лісостепових статуарних пам 'яток класу ідолів, які традиційно пов 'язуються з добою енеоліту - ранньої бронзи. Аналіз ідолів за технологічними, морфологічними, іконографічними та стилістичними особливостями вказує на необхідність перегляду питання про час формування традиції масового виготовлення та використання у поховальній обрядовості цієї категорії пам 'яток.