134: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Позиція США щодо політичних процесів у Єгипті в 2010–2011 рр.
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Кияниця, Леонід
  У статті проаналізовано основні форми та прояви політичної реакції уряду Сполучених Штатів Америки на революційні процеси, що розгорнулися в Єгипті під впливом загальних зрушень у регіоні («Арабська весна»). Визначено панівні тенденції у розвитку позиції США стосовно Єгипетської революції.
 • Item
  Місце молодіжних організацій європейської народної партії в європейському молодіжному русі та їх вплив на молодіжний рух в Україні
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Гостєва, Тетяна
  У статті розкрито організаційну структуру сучасного молодіжного руху Європейської народної партії. Зроблено спробу проаналізувати вплив молодіжних організацій, належних до ЄНП, на розвиток молодіжного руху України.
 • Item
  Представництво ЄС у міжнародних організаціях
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Гнатюк, Микола
  У статті розглянуто участь Європейського Союзу у роботі міжнародних організацій. Особливу увагу звернено на роль членства в міжнародних організаціях у формуванні міжнародної суб’єктності ЄС.
 • Item
  Роль принципів демократичного урядування у процесі формування громадянського суспільства
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Гущина, Світлана
  У статті розкрито сутність феномена громадянського суспільства, проаналізовано механізм взаємодії між інститутами громадянського суспільства та державою, розглянуто важливі передумови формування громадянського суспільства в умовах різних типів політичних режимів. Визначено місце та роль закону, свободи та відповідальності у функціонуванні інститутів громадянського суспільства.
 • Item
  Конструювання національної ідентичності: важливість "іншого": (на прикладі Норвегії)
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Харченко, Л.
  У статті розглянуто механізм формування ідентичності групи та виокремлення "іншого" як взаємопов’язаних, одночасних процесів інтеграції і сегрегації – на прикладі норвезької нації.
 • Item
  Політична культура і пріоритети громадянської освіти в Україні
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Зуйковська, Аліна
  Статтю присвячено проблемі визначення ціннісних пріоритетів громадянської освіти в сучасній Україні. Розглянуто тенденції демократизації політичної культури, виявлено специфіку формування політичної ідентичності в українському суспільстві, концептуальні проблеми та інституційні чинники розвитку системи громадянської освіти в Україні.
 • Item
  Глокалізація політичних процесів: синергетика глобального і локального
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Семигіна, Тетяна
  Стаття аналізує процеси взаємодії глобального-регіонального-локального у політиці, визначає особливості застосування синергетичного підходу для оцінки явища глокалізації.
 • Item
  Ставлення громадян до участі у процесі прийняття політичних рішень як параметр політичної культури сучасного українського суспільства
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Чабанна, Маргарита
  У статті окреслено основні риси політичної культури сучасного українського суспільства та показано вплив особливостей політичної свідомості та політичної участі на ставлення громадян до можливих способів впливу на процес прийняття політичних рішень органами державної влади.
 • Item
  Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Дем'янчук, Олександр
  Піраміда потреб за Абрагамом Маслоу може послужити методологічною основою для пояснення особливостей політичної участі населення України у політичному житті. Зокрема, висловлено припущення, що основні мотиви участі й голосування громадян за ту чи ту політичну силу можна пояснити, розглянувши умови задоволення їхніх базових інтересів і потреб. Емпірично продемонстровано, що результати голосування в регіонах України за ту чи ту політичну силу значною мірою визначаються соціально-економічним становищем більшості виборців цього регіону і характером їхньої залежності від основних економічних і політичних акторів, вплив яких превалює в цьому регіоні. Результати дослідження теоретично пояснено на основі концепцій економічної свободи, що має безпосередній вплив на сприйняття політичних і громадянських прав і свобод.
 • Item
  Можливі індикатори політичної відповідальності
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Антоненко, Антон
  Попри вживання поняття політичної відповідальності у здебільшого теоретичному аспекті, дослідники робили спроби вимірювання значення відповідальності. В статті узагальнено індикатори, які можна використати для оцінювання політичної відповідальності, що допоможе краще застосовувати її механізми та слідкувати за їх впливом.
 • Item
  Концепція правової держави: сучасний контекст
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Соломін, Олександр
  Статтю присвячено переосмисленню класичної концепції правової держави.