Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Дем'янчук, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Піраміда потреб за Абрагамом Маслоу може послужити методологічною основою для пояснення особливостей політичної участі населення України у політичному житті. Зокрема, висловлено припущення, що основні мотиви участі й голосування громадян за ту чи ту політичну силу можна пояснити, розглянувши умови задоволення їхніх базових інтересів і потреб. Емпірично продемонстровано, що результати голосування в регіонах України за ту чи ту політичну силу значною мірою визначаються соціально-економічним становищем більшості виборців цього регіону і характером їхньої залежності від основних економічних і політичних акторів, вплив яких превалює в цьому регіоні. Результати дослідження теоретично пояснено на основі концепцій економічної свободи, що має безпосередній вплив на сприйняття політичних і громадянських прав і свобод.
Description
Maslow's Pyramid may serve as a methodological basis to explain the features of political participation in Ukraine. We may assume that the deep motivation to participation and voting for one or another political party might be explained proceeding from the perspective of their basic needs and interests satisfaction. There is the empirical argumentation that the voting results in different regions of Ukraine are dictated to much extend by the socioeconomic status of the majority of voters in the region and by the character of their (in)dependence of those economic and political actors whose influence is the strongest. The results are explained theoretically proceeding from the concepts of economic freedom which directly influence on the citizens’ perception of political and civil rights.
Keywords
політична участь, піраміда Маслоу, громадянські права та свободи, політичні цінності, political participation, Maslow pyramid, civil rights and liberties, political values
Citation
Дем'янчук О. П. Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі / Дем'янчук О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 134 : Політичні науки. - С. 12-16.