067: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Пейзажне різноманіття заповідних ландшафтів : критерії оцінки
  (2007) Гетьман, В.
  У статті визначено та обґрунтовано систему критеріїв оцінки ландшафтно-рекреаційних ресурсів природно-заповідного фонду. Одним із різновидів природних рекреаційних ресурсів ландшафту с пейзажні, що забезпечують, насамперед, комфортність відпочинку. Візуально вони сприймаються в образі пейзаоїс- ного різноманіття (зовнішнього і внутрішнього), критерії якого охарактеризовано у статті.
 • Item
  Оцінка ферментативної активності оксидаз грунту за умов імпактного забруднення Pb, Cd, Zn, Cu екосистеми
  (2007) Риженко, Н.; Кавецький, В.
  Представлено методологію розрахунку діапазонів активності оксидаз ґрунту, що дає змогу оцінювати токсичність Cd, Pb, Cu, Zn по відношенню до поліфенолоксидази і пероксидази в умовах моно- та мультиметалічного забруднення ґрунту. Визначено ряд токсичності металів по відношенню до оксидаз ґрунту: Cd > Cu > Pb > Zn. Встановлено, що дія комплексу металів менш токсична для ферментів порівняно до монометалічної дії за виключенням цинку.
 • Item
  Критерії відбору пробіотичних штамів мікроорганізмів
  (2007) Дехтяренко, Н.; Шинкаренко, Л.; Дуган, Олексій
  На основі узагальнення широкого кола статей, в яких розглянуто проблеми створення пробіотичних препаратів, у роботі проаналізовано критерії відбору продуцентів пробіотиків на етапі досліджень штамів in vitro і схеми оцінки ефективності та безпечності пробіотичних штамів і продуктів.
 • Item
  Ефекти застосування протипухлинної глікопептидної вакцини на моделі меланоми B-16
  (2007) Караман, О.; Ковбасюк, С.; Воєйкова, І.; Симчич, Т.; Шляховенко, В.; Савцова, З.
  Визначено протипухлинну і антиметастатичну дію глікопептидної вакцини, Ті активуючий вплив на клітинні і гуморальні ланки адаптивного імунітету; оцінено співвідношення процесів проліферації та апоптозу лімфоцитів у регіонарних і коитрлатеральних щодо пухлини периферичних лімфовузлах. Проаналізовано зв 'язок імунологічних ефектів вакцини з протипухлинною й антиметастатичною активністю.
 • Item
  Вплив фактора росту FLT3 на функціональну активність AC133+ клітин кордової крові в культурі in vitro
  (2007) Василовська, Світлана; Білько, Надія
  Статтю присвячено вивченню особливостей функціональної активності клітин АС 133 + кордової крові залежно від умов культивування. Показано, що інкубація клітин фракції AC 133 + з фактором росту Flt3 та подальше довготривале культивування у дифузійних камерах на фідері зі строми фетальної печінки 7-8 тижнів гестації та комплексу екзогенних рекомбінантних цитокінів призводить до значного збільшення кількості гемопоетичних клітин упродовж усього терміну культивування на тлі зберігання високих показників клоногенної активності клітин- попередників грануломоноцитопоезу.
 • Item
  Glucocorticoids Block Oxidant-Induced Endothelial Cell Death
  (2007) Bilko, Denys
  Глюкокортикоїдні гормони у клінічній практиці розглядаються як проапоптичні протизапальні засоби. У нашій роботі ми розглядаємо антиапоптичну дію синтетичного глюкокорти- коїду дексаметазону на моделі ендотеліальної клітинної лінії Eahy-926. Культури клітин обробляли перекисом водню у концентрації від 10 тМ до 500 тМу присутності 1 μ дексаметазону та без нього. Вивчали життєздатність клітин, рівень проліферації, виділення лактатдегідрогенази та форми клітинної загибелі. Результати експериментів свідчать про те, що декса- метазон зменшує рівень загибелі клітин від 80-85 % та 95 % при 250 тМ та 500 тМ перекису водню до 35 % та 57 % з дексаметазоном, відповідно. Виділення лактатдегідрогенази та флуоресцентні дослідження з використанням HOECHST 33342 та пропідіум йодиду свідчать про те, що дексаметазон блокує загибель на домітохондріальній стадії, що попереджує активацію каспазного каскаду та індукцію апоптозу.
 • Item
  Пилок Chenopodiaceae Juss. у складі субфосильних спектрів арабатської стрілки (Україна)
  (2007) Безусько, Алла; Безусько, Людмила; Мосякін, Сергій; Цимбалюк, З.
  На прикладі субфосильних спектрів Арабатської стрілки (підзона полиново-злакових степів) наведено результати видової ідентифікації пилку лободових (Chenopodiaceae). Вперше визначення викопного пилку лободових було проведено як із застосуванням визначника М. X. Моносзон, так і нової паліноморфологічиої розробки для представників родини Chenopodiaceae флори України. Узагальнені дані свідчать про перспективність видової ідентифікації пилку лободових у складі спорово-пилкових спектрів відкладів плейстоцену та голоцену.
 • Item
  Про можливості участі дуба у складі рослинності рівнинної частини України протягом максимуму останнього зледеніння: (за палінологічними даними)
  (2007) Безусько, Алла; Безусько, Людмила; Мосякін, Сергій; Ярема, І.
  У статті вперше узагальнено відомості про участь пилку дуба у складі паліпологічних характеристик відкладів пізнього плейстоцену рівнинної частини України. Аналіз вмісту пилку дуба було проведено як на рівні флористичних графіків (20 розрізів), так і спорово-пилкових діаграм (ЗО розрізів). Отримані дані вказують на відсутність пилку дуба у складі спорово- пилкових спектрів з відкладів максимуму останнього зледеніння (18-20 тисяч років тому). Зроблено висновок про те, що дуб, очевидно, не брав у той час участі в формуванні рослинного покриву рівнинної частини України.