Пейзажне різноманіття заповідних ландшафтів : критерії оцінки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Гетьман, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті визначено та обґрунтовано систему критеріїв оцінки ландшафтно-рекреаційних ресурсів природно-заповідного фонду. Одним із різновидів природних рекреаційних ресурсів ландшафту с пейзажні, що забезпечують, насамперед, комфортність відпочинку. Візуально вони сприймаються в образі пейзаоїс- ного різноманіття (зовнішнього і внутрішнього), критерії якого охарактеризовано у статті.
Description
System of criteria of assessment of landscape-recreational resources of the Nature Reserve Fund is determined and proved in the article. One of the varieties of natural recreational resources of the landscape is scenery, which ensures, first of all, convenience of leisure. Visually it is apprehended in the image of scenery variety (exterior and interior) which criteria are characterized.
Keywords
ландшафтно-рекреаційні ресурси, природно-заповідний фонд, пейзаоїсне різноманіття, scenery variety, landscape-recreational resources, the Nature Reserve Fund
Citation
Гетьман В. І. Пейзажне різноманіття заповідних ландшафтів : критерії оцінки / В.І. Гетьман. // Наукові записки. Т. 67 : Біологія та екологія /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Замостьян В. П., Безусько А. Г., Великий М. М. ... та ін. ; упоряд. Ісаєв С. Д., Куниця Н. І. ; рец. Мельник В. І., Костерін С. О.]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - С. 44-49.