Том 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Громадська думка щодо гендерних квот та жінок у політиці в Україні
  (2019) Марценюк, Тамара; Оксамитна, Світлана
  Гендерну рівність в українському суспільстві загалом і політичній сфері зокрема розглянуто в контексті міжнародних порівняльних даних і міжнародних зобов’язань України. У статті проаналізовано ставлення українців до кількості жінок серед депутатів Верховної Ради, беручи до уваги стать, вік, місце проживання, рівень освіти респондентів. Гендерні квоти охарактеризовано як механізм збільшення кількості жінок у політиці. З’ясовано громадську думку щодо запровадження гендерних квот в Україні; виявлено проблематику державної і партійної підтримки цієї складової гендерної політики. На основі соціологічних даних Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) вивчено динаміку ставлення дорослого населення України до застосування гендерних квот у списках політичних партій протягом 2005–2018 рр.
 • Item
  Агентне моделювання політики перерозподілу доходів
  (2019) Пугачова, Олена
  У статті проаналізовано результати агентного моделювання впливу податкової і трансферної політики на соціальну структуру суспільства. За допомогою комп’ютерних експериментів перевірено різні податкові режими. Показано, що модель пошуку ренти змінює соціальну структуру та обмежує економічний потенціал суспільства через придушення економічно активної частини середнього класу. У статті також привернуто увагу до агентного моделювання як інструментарію дослідження динаміки поведінки складних систем.
 • Item
  Вплив соціальної нерівності на здоров’я українського населення (за даними масиву European Social Survey, 2012)
  (2019) Мазай, Дар'я; Мальцева, Катерина
  В основу статті покладено аналіз впливу соціальної нерівності на здоров’я українського населення віком 18–65 років на базі масиву даних European Social Survey 2012 року (N = 2178) з використанням статистичного пакета SPSS. Авторські знахідки узгоджуються з тенденціями, що реєструються в попередніх дослідженнях нерівності у здоров’ї. Зокрема, демонструється, що суб’єктивний стан здоров’я індивідів з повною базовою освітою є кращим, ніж у людей з повною середньою освітою; наймані працівники мають гірший суб’єктивний стан здоров’я, ніж ті, хто має власний бізнес; люди, які задоволені власними доходами, мають кращий стан здоров’я, ніж ті, хто зовсім незадоволений власними доходами; найвпливовішим предиктором суб’єктивного стану здоров’я є вік.
 • Item
  Конструювання та відтворення значень про огороджені спільноти Києва в рекламному дискурсі
  (2019) Дрямов, Роман; Рябчук, Анастасія
  У статті розглянуто соціальний феномен огороджених спільнот Києва – житлових комплексів, що мають огороджену територію поряд із будинком та практикують пропускний режим, який перешкоджає вільному доступу. За допомогою контент-аналізу рекламно-інформаційних матеріалів запропоновано категоризацію цих спільнот за типом житлового комплексу. Обґрунтовано широке визначення огороджених спільнот як практики житлової забудови, що поширюється і розвивається в сучасному Києві на фоні глобалізаційних перетворень міста (джентрифікації, комерціалізації публічних просторів, кризи міського планування) в умовах відчутних соціальних проблем (браку соціальних послуг, незадовільного екологічного стану, рівня надання комунальних послуг та рівня безпеки).
 • Item
  Interaction Patterns of University Alumni: the Case of NaUKMA
  (2019) Stetsenko, Oryna; Kostiuchenko, Tetiana
  The paper suggests a research design for the exploration of the community of university alumni.The main research focuses on the personal networks of three types of alumni, specifically those who are actively involved in their alma mater activities after graduation, those who become faculty and staff in the university, and those who remain inactive and occasionally visit the alumni events. In addition, we raise the question about the network effect of the ties established during studying in the decision of alumni to stay in the university or to remain closely involved in its life. The survey design is based on the personal network approach with the use of the adapted name generator and interpreter
 • Item
  Соціальний стрес та превалюючі стресори серед студентів бакалаврату НаУКМА
  (2019) Крупа, Вікторія; Мальцева, Катерина
  Соціальний стрес є складовою соціального життя і похідною від комплексних систематичних взаємин у групі. Стрес стає дедалі глобальнішою проблемою особливо серед студентів і негативно позначається саме на їхньому житті та здоров’ї. В основу цієї публікації покладено кількісне дослідження, проведене серед студентів (N = 100) усіх спеціальностей бакалаврату НаУКМА шляхом анкетування. Опитування комбінувало запитання відкритого і закритого форматів і збирало інформацію про найбільш стресові сфери життя (у формі самозвітів).