Громадська думка щодо гендерних квот та жінок у політиці в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Марценюк, Тамара
Оксамитна, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Гендерну рівність в українському суспільстві загалом і політичній сфері зокрема розглянуто в контексті міжнародних порівняльних даних і міжнародних зобов’язань України. У статті проаналізовано ставлення українців до кількості жінок серед депутатів Верховної Ради, беручи до уваги стать, вік, місце проживання, рівень освіти респондентів. Гендерні квоти охарактеризовано як механізм збільшення кількості жінок у політиці. З’ясовано громадську думку щодо запровадження гендерних квот в Україні; виявлено проблематику державної і партійної підтримки цієї складової гендерної політики. На основі соціологічних даних Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) вивчено динаміку ставлення дорослого населення України до застосування гендерних квот у списках політичних партій протягом 2005–2018 рр.
Description
Keywords
жінки в політиці, гендерні квоти, громадська думка, українське суспільство, гендерна рівність, гендерна політика, стаття, women in politics, gender quotas, public opinion, Ukrainian society, gender equality, gender policy, article
Citation
Марценюк Т. О. Громадська думка щодо гендерних квот та жінок у політиці в Україні / Марценюк Т. О., Оксамитна С. М. // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. - 2019. - Т. 2. - С. 3-15.
Collections