Interaction Patterns of University Alumni: the Case of NaUKMA

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Stetsenko, Oryna
Kostiuchenko, Tetiana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper suggests a research design for the exploration of the community of university alumni.The main research focuses on the personal networks of three types of alumni, specifically those who are actively involved in their alma mater activities after graduation, those who become faculty and staff in the university, and those who remain inactive and occasionally visit the alumni events. In addition, we raise the question about the network effect of the ties established during studying in the decision of alumni to stay in the university or to remain closely involved in its life. The survey design is based on the personal network approach with the use of the adapted name generator and interpreter
У статті запропоновано дослідницький дизайн для вивчення випускників і випускниць університету (аламні). Основний фокус дослідження – на персональних мережах аламні трьох типів, а саме: 1) тих, хто після випуску продовжує бути активно задіяним до діяльності рідного університету, 2) тих, хто починає викладати або працювати в університеті, і 3) тих, хто відвідує університет і події для аламні нерегулярно, переважно не бере активної участі в подіях університету (як-от Посвята, Конвокація тощо). Ми також порушуємо питання про мережеві ефекти від зв’язків, сформованих під час навчання, у прийнятті рішення про підтримку тісної взаємодії з університетом чи поверненні до нього для викладання або роботи. Дослідження ґрунтується на теоретичних моделях МакДермона щодо формування рольової ідентичності аламні ЗВО та Маеля і Ашфорта щодо факторів формування відчуття причетності і залучення аламні стосовно свого університету. Також у статті згадано праці Бурдьє та Брезіс про специфіку елітних університетів та спільнот їхніх випускників і випускниць як "закритих клубів" для обраних, де єднальним критерієм для встановлення зв’язку між двома особами є належність до аламні одного й того самого ЗВО. Авторки наводять окремі спроби дослідити спільноту НаУКМА з погляду корпоративної культури, "могилянського духу" і ролі зв’язків між аламні після випуску. На основі теоретичного матеріалу і попередніх досліджень сформовано гіпотези щодо ступеня зв’язаності мережі могилянців, значення наявності зв’язків усередині університету для прийняття рішення про активну участь у подіях НаУКМА або про роботу в НаУКМА. Дизайн дослідження побудовано на підході вивчення персональних еґоцентрованих мереж із використанням таких інструментів, як генератор і інтерпретатор імен та інтерпретатор зв’язків; загалом, на основі десяти пілотних інтерв’ю з інформант(к)ами, які представляють різні типи аламні (за типологією, розробленою авторками) з усіх шести факультетів НаУКМА та випуски 2006–2013 рр. Для перевірки гіпотез розраховано показник зв’язності (density) загалом для кожної персональної мережі і для підгруп "могилянців" і "немогилянців". Усі розрахунки здійснено в програмі Ucinet for Windows, візуалізацію графів мереж – у додатку Net Draw.
Description
Keywords
university graduates, alumni community, social network analysis, personal network design, article, випускники і випускниці університету (ЗВО), спільнота аламні, мережевий аналіз, персональні (еґоцентровані) мережі, стаття
Citation
Stetsenko O. Interaction Patterns of University Alumni: the Case of NaUKMA / O. Stetsenko, T. Kostiuchenko // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. - 2019. - Т. 2. - С. 46-61.
Collections