Вип. 40. Хімічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Гепаринізація целюлозних мембран із прищепленим поліетиленіміном для гемодіалізу та дослідження їх транспортних власти
  (2010) Коновалова, Вікторія; Побігай, Ганна; Битко, К.; Бурбан, Анатолій
  З метою покращення гемосумісноті целюлозних мембран опрацьована методика їх гепаринізації, що базується на попередньому їх модифікуванні біосумісним полікатіоном поліетиленіміном та подальшому зв’язуванні останнього з гепарином у поліелектролітний комплекс. Досліджено зміну транспортних властивостей модифікованих мембран. Показано, що модифіковані мембрани характеризуються високою очисною здатністю та високими коефіцієнтами проникності щодо вітаміну В12, сечовини та креатиніну, а отже, є цілком придатними для використання у гемодіалізаторних установках.
 • Item
  Дослідження уреазної активності вуглецевих сорбентів
  (2010) Кузьменко, В.; Бакалінська, Ольга; Картель, Микола
  Досліджено ферментоподібну (уреазну) активність вихідних та модифікованих (окиснених у Н+-формі) зразків вугілля типу СКН та КАВ, а також адсорбційно іммобілізованої на їх поверхні уреази при рН 7,2 та порівняно з активністю нативного ферменту. Застосовано закони кінетики ферментативних реакцій для кількісного оцінювання ензиматичної активності обраних об’єктів шляхом розрахунку констант Міхаеліса із кінетичних кривих розкладання сечовини в інтервалі субстрату 1-10 г/л. Показано, що окиснення поверхні вугілля збільшує його уреазну активність, а саме: для вугілля типу СКН - у більш, ніж три рази, а для вугілля типу КАВ - у два рази. Іммобілізація уреази призводить до синтезу матеріалів, активність яких зівставна з активністю ферменту, при цьому у випадку іммобілізації уреази на вугіллі КАВо його активність навіть більша за активність ензиму. Досліджено каталітичну активність ферменту та вугілля СКНо із іммобілізованою уреазою в інтервалі рН 6,2-7,8. Показано, що іммобілізація уреази на вугіллі СКНо призводить до збільшення ферментативної активності сорбенту у кислій ділянці, що є перспективним для створення ефективних масообмінних пристроїв для лікування уремічних захворювань сорбційними методами (гемо- та ентеросорбція) на основі вугілля марок СКН та КАВ.
 • Item
  Структура поверхні та властивості водних дисперсій термоактивованих каолінів
  (2010) Сальник, В.; Свідерський, В.; Ткач, Н.
  Наведено результати досліджень з термічної активації каолінів і показано можливість регулювання властивостей їхньої поверхні для впливу на технологічні властивості глинистих суспензій.
 • Item
  Омилення ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їхніх властивостей
  (2010) Потворова, Н.; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено метод лужного гідролізу ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран (ПАН). Показано, що слабкогідрофільна полімерна мембрана при омиленні набуває сильно виражених гідрофільних властивостей. Встановлено, що ступінь перетворення поверхні полімерної плівки залежить від часу омилення, температури та концентрації лугу.
 • Item
  Вилучення іонів плюмбуму водоростями басейну Чорного моря
  (2010) Давідовіч, І.; Антонюк, Наталя
  Досліджено кінетичні характеристики процесу біосорбції йонів плюмбуму водоростями Чорного моря. Методом математичного моделювання встановлено переважаючий механізм біосорбції та лімітувальна стадія цього процесу.