Амілазоподібна активність вуглецевих матеріалів типу СКН та КАВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Дмитренко, Т.
Бакалінська, Ольга
Коваль, Н.
Картель, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено, кількісно оцінено та порівняно каталітичну активність нативного ферменту амілаза, активованого та модифікованого (окисненого у Н-формі) вугілля марок СКН та КАВ, деяких сольових форм вугілля СКНо, ферменту амілаза, адсорбційно іммобілізованого на вугіллі, в реакції розкладання (гідролізу) крохмалю різних концентрацій (0,4-1,2 %). Застосовано закони кінетики ферментативних реакцій для кількісної оцінки амілазної активності вуглецевих сорбентів, зокрема розраховано константи Міхаеліса. Показано, що активованe вугілля і його модифіковані та сольові форми виявляють амілазну активність. Встановлено, що адсорбційна іммобілізація амілази на поверхні зразків вугілля збільшує каталітичну активність КАВо та СКН. Іммобілізація ферменту на поверхні сорбентів КАВ та СКНо призводить до інактивації комплексу вугілля-фермент. Визначено, що наявність іонів (Н+, К+ Na+, Mg2+, Zn2+, Cu2+) на поверхні вугілля відіграє суттєву роль у маніфестації амілазоподібної каталітичної активності. Показано, що найактивнішими є мідна та цинкова форми.
Catalytic activity of native enzyme amylase, activated and modifi ed (oxidized in H-form) carbon adsorbents of SCN and KAU type, some salt forms of SCN carbon material, amylase immobilized by adsorption on carbon surface in decomposition reaction (hydrolysis) of different concentration starch (0,4- 1,2 %) were investigated, numerically evaluated and compared. The kinetic of starch decomposition on selected objects is investigated by the calculation of Michaelis-Menten constant Showed that both activated carbon and its oxidized forms reveal amylase activity. Catalysts are posted according to the decrease of their activity. It was shown that adsorptive immobilization of amylase on the surface of active carbons increases the catalytic activity of KAUo and SCN. Immobilization of enzyme on the surface of KAU and SCNo leads to inactivation of enzyme-active carbon complex. It was determined, that some ions (Н+, К+, Na+, Mg2+, Zn2+, Cu2+) on the carbon surface play essential role in manifestation of amylase like catalytic activity. Copper and Zink salt forms are more active.
Description
Keywords
каталіз, амілазна активність, вуглецеві адсорбенти, ферменти, стаття, catalysis, amylase activity, carbon adsorbents
Citation