Адсорбція хлоридів алкіламонію оксидами алюмінію і заліза (ІІІ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Стрельцова, О.
Волювач, О.
Пузирьова, І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано коректність використання рівнянь Фрейндліха, Гільдебранда, Ленгмюра, Хілла - де Бура для опису експериментально отриманих ізотерм адсорбції хлоридів алкіламонію (ХАА) на оксидах алюмінію і заліза (III). Встановлено, що найбільш повно ізотерми адсорбції вдається описати за допомогою рівняння Ленгмюра. Досить високі значення стандартної вільної енергії Гіббса адсорбції (30,9 -36,7 кДж/моль) для всіх гомологів ХАА вказують на помітне їхнє споріднення до поверхні оксидів алюмінію і заліза (III), що дає змогу їх ефективно використовувати як адсорбенти та флотаційні носії
The correctness of use of the equations of Friendlich, Hildebrand, Langmuir, Hill - de Bur for the description of experimentally received isotherms of adsorption of alkylammonium chlorides (ААCl) by oxides aluminum and iron (III) is analyses. It is established, that is the most full of an isotherm of adsorption it is possible to describe with the help of equation Langmuir. High enough values of standard free energy Gibbs of adsorption (30,9 - 36,7 kJ/mol) for all homology ААCl specify their appreciable affi nity to a surface oxides aluminum and iron (III) that allows to use effectively them in quality adsorbent and fl otation carriers.
Description
Keywords
адсорбція, ПАР, рівняння, ізотерма, водоочищення, стаття, isotherms, adsorption, equations, adsorbent, flotation carriers
Citation
Стрельцова О. О. Адсорбція хлоридів алкіламонію оксидами алюмінію і заліза (ІІІ) / Стрельцова О. О., Волювач О. В., Пузирьова І. В. // Маґістеріум. Вип. 40. Хімічні науки / [упоряд.: Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.]. - 2010. - С. 32-36.