Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Відчути час
  (2010) Моренець, Володимир
  Вступна стаття до збірника "Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.)", - Пульсари 2011.
 • Item
  Гуманітарна міждисциплінарність: засади і практика
  (2010) Лисий, Іван
  Мета цієї розвідки – з’ясування статусу міждисциплінарного підходу в гуманітарних, зокрема літературознавчих і культурознавчих, галузях посткласичної науки, змісту й сенсу актуалізовуваних сьогодні в ньому засад і аспектів. А також місце філософської "складової" міждисциплінарності, її евристичні спроможності.
 • Item
  Рух до антропології через літературу
  (2010) Архипова, Людмила
  Стаття розглядає розвиток літературної антропології. Зазначено, що важливими є не тільки теоретичні чи ідеологізовані антропологічні моделі, що вводяться в комунікацію структурами влади, включно з освітніми. Надзвичайно істотними (в сенсі впливовості на саму людську істоту) є ті антропології, співналежність до яких можна пережити: антропології, запропоновані літературою, у вигляді історій чи поетичних метафор, пластичними мистецтвами – у вигляді тілесної форми, музикою – у вигляді звукових порядків.
 • Item
  Орфей, Діоніс і мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети ХІХ ст.
  (2010) Єрмоленко, Володимир
  Статтю присвячено світлій пам’яті Вілена Сергійовича Горського. Книжки та лекції Горського стали для автора найпершим відкриттям того, що філософія ніколи не рухається в порожнечі, що вона завжди прив’язана до ширших процесів культури і тільки у такій топографії знаходить справжнє життя. Символічно, що ця стаття присвячена метафорі палінгенесії та нового народження – одному з симптомів боротьби людини зі смертю та з забуттям. Пам’ятаючи про наших померлих, ми боремося проти остаточності смерті.
 • Item
  Біографічна філософія і філософічна біографістика у творчості філософа-письменника (випадок Ж.-П. Сартра)
  (2010) Менжулін, Вадим
  У статті досліджується біографічна основа філософсько-літературних текстів Ж.-П. Сартра. Хоча філософія, на відміну від літератури, досить рідко практикує висловлювання від першої особи однини, особливо для передачі думок окремого індивіда, адже у філософії значно частіше йдеться про мислення як таке, свідомість як таку. Майже всі основні форми творчої активності Сартра (зокрема філософія, художня література та публіцистика) утворюють нерозривну єдність, великою мірою центровану навколо особистості – як його власної, так і особистості взагалі.
 • Item
  Логодіцея українського модернізму: Тичина, Свідзінський, Осьмачка
  (2010) Кісельова, Людмила
  У статті досліджено виникнення дискурсу логодіцеї в європейському модернізмі на межі XIX–XX століть. Дослівно логодіцея означає поєднання "логосу" та "справедливості", тобто "виправдання слова". Для окреслення цього феномену в українському літературному процесі обрані зазначені поети – Павло Тичина, Володимир Свідзінський та Тодось Осьмачка.
 • Item
  Туга за трансцендентним і пантеїстичні осяяння: до проблеми художньої еволюції Максима Рильського
  (2010) Агеєва, Віра
  Стаття присвячена творчому доробку Максима Рильського. Розглянуто еволюцію його літературних поглядів і смаків крізь призму трансцидентних та пантеїстичних мотивів у його поетичних текстах.
 • Item
  Смислове обрамлення світу міста в романі Валерія Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага"
  (2010) Карповець, Максим
  У статті проаналізовано образ міста в романі Валерія Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага". Околицю Житомира репрезентовано як смисловий модус – це межа (між своїм і чужим, сакральним і профанним, духовністю і тілесністю), міст, поріг дому і табу. Проте всі ці культурні архетипи і філософські концепти об’єднано в авторському зміщенні смислових акцентів між центром до периферії так, що окраїна вибудовується як автономний світ, окрім якого не існує нічого. Письменник актуалізує культурні архетипи межі для того, щоб наголосити на граничності не тільки світу міста, а й світу людини – духовного і тілесного
 • Item
  Філософські аспекти конструювання персонажів в українській прозі 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст.
  (2010) Семків, Ростислав
  Загальна теза, що лягла в основу цієї статті, ґрунтується на спостереженні про базову відмінність авторського погляду та стильової преференції трьох найвідоміших і плід них українських прозаїків: Юрія Андруховича, Юрія Іздрика та Сергія Жадана. Тоді як стильова фактура їхніх текстів майже повністю зумовлена постмодерністськими інтенціями, свідомість більшості їх персонажів залишається вперто і питомо модерністською або й авангардистською.
 • Item
  Час твору і час життя (Часові структури роману Марії Матіос "Солодка Даруся" та оповідання Томаса Пінчона "Ентронія")
  (2010) Бондаревська, Ірина
  У статті здійснено порівняльний аналіз двох літературних творів - "Солодка Даруся" (2004) Марії Матіос та "Ентропія" (1960) Томаса Пінчона. Розкрито втілені в них часові структури, показано як ці структури корелюють із часовими вимірами реального життя (життя читача) таяк у напрузі між часом твору і часом життя формується жадана позиція уникання залежності від часу. Ця розвідка є спробою відтворення тих часових структур, котрі кожна людина, яка прагне осягнути своє життя за допомогою літератури, може зробити предметом спостереження, роздумів і переживання.