122: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Чи існує в Україні диспаритет за освітою щодо куріння?
  (2011) Андрєєва, Тетяна
  У статті розглянуто диспаритет за освітою щодо поширеності куріння та припинення куріння серед українського населення у гендерних та вікових групах. Серед чоловіків із вищою освітою куріння є менш поширеним і більша частка колишніх курців. Серед жінок ще у 2005 р. більше курців було серед осіб з вищою освітою, але соціальний градієнт поступово збільшується серед молодших жінок. Соціальне формування, дифузія інновацій та гендерні стереотипи розглянуті як можливі пояснення отриманих результатів.
 • Item
  European Integration and Trends of Development of Eastern European Borderland
  (2011) Savelyev, Y.
  Development and problems of modernization of peripheral societies of European civilization are considered in the paper. It is argued that recent enlargement of the European Union has left three Eastern European countries – Belarus, Moldova and Ukraine in a specific zone that can be defined as Eastern European borderland. The difference in developmental tracks of European societies has been demonstrated and it is suggested that successful development of peripheral societies in Central and Eastern Europe is possible by means of European integration.
 • Item
  Multinational Companies in Ukraine and University Alumni Networks
  (2011) Kostiuchenko, Tetiana
  The paper presents the results of the pilot empirical study of the network structures formed between subsidiaries of multinational companies (MNCs) and Ukrainian universities. Main research questions are as follows: what is the network between MNCs and universities through graduates who possess various employments in MNCs after graduation like; what subgroups/clusters can be defined within interorganizational network; what are the potential paths (accessing actors) for the information transfer and innovations diffusion from the universities to the MNCs and vice versa; what actors and ties are the most central for enhancing cooperation within the network. The pilot sample included graduates of various disciplines (humanities, social sciences, finance, engineering & computer sciences, and natural sciences) who got diploma within the last 10 years in TOP-7 of Ukrainian universities located in different regions. The crucial characteristics of graduates was current employment or experience of employment in the MNCs. Network affiliation data was collected through online questionnaires, from the CVs of graduates as well as several half-structured interviews with them. The analysis was performed for the 2-mode network first (with regard to the basic network measures) and then – for the interorganizational 1-mode network.
 • Item
  Зовнішнє незалежне оцінювання в контексті освітньої нерівності в Україні
  (2011) Васильченко, А.
  За результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови та лі- тератури 2010 року, у статті проаналізовано диференціацію освітніх можливостей на рівні вступу до вищого навчального закладу залежно від типу школи, в якій вчився індивід. Тип школи вважається опосередкованим чинником соціально-економічного походження випускників. Зроблено припущення, що ЗНО, формально надаючи рівні можливості вступу до вищих навчальних закладів, фактично закріплює нерівність освітніх можливостей дітей різного соціального походження, притаманну попереднім рівням здобуття освіти.
 • Item
  Базові уміння та навички української молоді: соціальні чинники та вплив на позицію на ринку праці
  (2011) Малиш, Ліна; Виноградов, Олександр
  Авторами здійснено спробу визначення рівня кваліфікації молодих українців через призму концепту базових умінь на основі даних соціологічного дослідження «Перехід від освіти до роботи», проведено- го у 2007 році Київським Міжнародним інститутом соціології на замовлення Світового банку.
 • Item
  Престиж професії вченого в оцінках українців: віковий аспект
  (2011) Малиш, Ліна
  У статті розглянуто вікові особливості оцінки престижу професії вченого в українському суспільстві. При інтерпретації одержаних даних взято до уваги уявлення українців про стан вітчизняної науки, її роль у суспільному розвитку, мотивацію вчених до вибору професії.
 • Item
  Зв'язок культурного споживання та позиції у соціальній структурі: теоретичні підходи в емпіричних дослідженнях у західній соціології
  (2011) Міняйло, І.
  У статті розглянуто теоретичні підходи до вивчення зв’язку між позицією індивіда у соціальній структурі та особливостями культурного споживання, зокрема, альтернативні підходи: твер- дження про сильний та слабкий зв’язок. У рамках першого підходу дослідники виділяють тези: про гомологічність зв’язку vs. культурної «всеїдності» (схильності до споживання «високостатусного» мистецтва разом із «менш статусними» жанрами) та «однолюбства» (схильності до більш статусно-однорідного споживання). У рамках другого підходу, що наголошує на слабкості означеного зв’язку, дослідники виокремлюють: теорію «нового середнього класу», теорію нових ідентичностей та теорію «суспільства добробуту і нерівності». Стаття має на меті сприяти аналізу культурного споживання в Україні у контексті порівняльних досліджень.
 • Item
  Досвід застосування імітаційного моделювання у дослідженнях соціальних явищ та процесів
  (2011) Венгріна, Ірина
  У пропонованій статті описано суть методів імітаційного моделювання, що можуть застосовуватися під час аналізу соціальних явищ та процесів. Розглянуто основні методи соціального імітаційного моделювання (системну динаміку, мікроаналітичне моделювання та агентне моделювання) та проілюстровано сфери їх найактивнішого використання.
 • Item
  Техніки та алгоритми аналізу візуального матеріалу: розмежування якісних і кількісних підходів
  (2011) Яковлєв, Максим
  У статті запропоновано порівняння різної логіки аналізу візуального матеріалу в межах якісної та кількісної дослідницьких традицій на основі різних технік та алгоритмів аналізу візуального матеріалу.
 • Item
  Візуальна соціологія: розширення епістемологічних меж соціологічної науки
  (2011) Бондар, Вікторія; Одинак, М.
  У статті подано огляд візуальної соціології як сучасного напряму соціологічних досліджень. Проаналізовано засадничі концепції становлення цього напряму і його відповідність засадам якісної соціології.
 • Item
  Конструювання маскулінності в інституті спорту (на прикладі українських футболістів)
  (2011) Марценюк, Тамара; Швець, Олександр
  У статті подано результати теоретичного та емпіричного дослідження, мета якого полягала у з’ясуванні ознак конструювання маскулінності в українських чоловіків, які залучені до напівпро- фесійного командного спорту (на прикладі футболу). Виділено та охарактеризовано три групи чинників, що впливають на конструювання маскулінності в інституті спорту.