019: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Between Modernity and Neopatrimonialism : the Development of the State and Political Society in Contemporary Ukraine
  (2001) Kutuev, P.
  The major purpose of presented essay is to analyze the ever-changing constellations of power relations in Ukraine and to find out what their prospects for the overall society might be. The paper discusses the political degradation of Ukraine while aiming at theoretical conceptualizations of the nature of Leonid Kuchma's regime. Current Ukrainian regime is defined in terms of oligarchic rule bearing features of superp-residentialism and based on clientelism.
 • Item
  Фактори впливу на формування політичної культури молоді України, 90-ті роки XX ст.
  (2001) Галактіонова, І.
  Статтю присвячено розгляду наслідків внутрішніх та зовнішніх чинників на політичну культуру молоді України протягом 90-х pp. XX ст. Розглянуто структуру та дію таких факторів, як родина, навчальні заклади, політичні цінності, держава, політичні партії, масова культура, державна молодіжна політика, громадянська освіта.
 • Item
  Система політичної освіти молоді України : головні напрямки дослідженя
  (2001) Іванов, Микола
  У статті обґрунтовується важливість вирішення проблем удосконалення системи політичної освіти молоді. Автор виокремлює їі завдання в перехідному суспільстві, що демократизується, показує головні напрямки наукового вивчення даної проблеми, складнощі та головні завдання, які постають перед дослідниками питань розвитку громадянської та політичної освіти.
 • Item
  Теорія і практика громадянської освіти : світовий досвід
  (2001) Дем'янчук, Олександр
  У статті подано огляд міжнародних досліджень з проблем громадянської освіти, оснований переважно на проекті, що здійснювався Міжнародною асоціацією оцінки розвитку освіти, а також глобальному проекті «Дослідження політики здійснення громадянської освіти», що виконується міжнародною дослідницькою групою під керівництвом проф. Джона Когана (Університет Міннесота, США). Результати обох проектів показують, що в багатьох країнах помітно зростає увага урядів до розвитку громадянської освіти з наголосом у першу чергу на демократичній ( «цивілізаційній» ) освіті поряд з вихованням громадянина держави. Розглядаються особливості цих досліджень та їх значення для розвитку громадянської освіти в Україні
 • Item
  Сучасні тенденції у реформуванні вищої освіти в розвинених країнах світу
  (2001) Рарог, Юрій
  Стаття розкриває основні напрямки і суть змін, що відбуваються у вищій освіті найрозвиненіших країн світу. Оскільки ця тема об'ємна і складна, автор зосередив свою увагу на дослідженні відповідних процесів у країнах Північної Америки, Західної і Центральної Європи. Матеріали по країнах Східної Європи, Латинської Америки, Азії та Африки використовуються частково для проведення порівняльного аналізу. Розглядаються дві тенденції в реформуванні вищої школи, що досить яскраво проявили себе в більшості країн означених регіонів: демократизація і підвищення ефективності вищої школи. Автор висвітлює зміст і значення цих процесів, аналізує методи проведення реформ та їх цілі.
 • Item
  Зміст, характер та шляхи врегулювання політичного статусу Тайваню у висвітленні американської політології 70-80-х років XX ст.
  (2001) Шевчук, О. В.
  У статті здійснено аналіз західної політологічної літератури 1970—1980-х років з питань зовнішньополітичної концепції адміністрації Річарда Ніксона щодо реформування відносин у стратегічному трикутнику Вашингтон — Пекін — Тайбей. Особливу увагу звернено на представників ліберального та консервативного напрямків американської політології.
 • Item
  Класифікація основних характеристик етнічних меншин сучасної України
  (2001) Ляпіна, Л.
  У статті автор пропонує аналіз основних параметрів різних етноспільнот, які проживають на території України на сучасному етапі. Особлива увага звертається на характеристику етнічних груп за ступенем культурної близькості стосовно титульної нації, що повинно враховуватись політиками, вченими при вирішенні державотворчих проблем на етнонаціональному рівні.
 • Item
  Реструктуризація соціальних концептів і дискурс аналізу влади у регіональних мас-медіа
  (2001) Павлюк, Людмила
  У статті розглянуто процеси трансформації концептів, що стосуються сфери соціального розвитку в Україні і відносин у структурі «Влада — Бізнес — Народ». У центрі уваги автора — нові соціальні сценарії, стереотипи та перцепційні моделі, що становлять основу трансформативної і адаптивної функцій мас-медіа. Аналіз зосереджено навколо сценарію соціальної поляризації, що реструктуризував традиційні вартісні категорії і породив нові поняття та нових персонажів, зокрема образ «нового українця (росіянина)». Новітня міфологія «буржуя», «нового українцр» виступає свідченням семантично-ідеологічної революції, що відбулася у свідомості українських громадян протягом останнього десятиріччя. При цьому назви таких соціальних груп, як «робітники», «інтелігенція», втрачають колишні ідеологічно-символічні конотації і перетворюються на означники економічних реалій. Стосунки між соціально дистантними (полярними) групами потрактовано у нормативній перспективі соціальної солідаризації. Дослідження дискурсу соціального критицизму на матеріалі преси західного регіону свідчить про значні відмінності у зображенні стосунків «влади» і «народу» у мас-медіа різних концептуальних прямувань. Автор показує наявність конфлікту між соціальними і національними вартостями, виділяє своєрідні емоційні та інтенціональні модуси, використовувані сучасною журналістикою при відтворенні соціальних ситуацій трансформаційного періоду.
 • Item
  Відображення політичної історії України в пам'яті її громадян : регіональні особливості на прикладі Львова та Донецька
  (2001) Сусак, В. І.
  This paper is about comparative cross-regional studies on the reflections of political history of Ukraine in the memory of inhabitants of two principal historical regions of Ukraine — Halychyna and Donbas. Methodology of focusgroup discussions had been used by the work with respondents as representatives of three generations of L'viv and Donets'k dwellers. Results of this investigation show inter-regional as well as inter-generation similarities and differences in respondents' attitudes toward certain events and processes of Ukraine's history.
 • Item
  "Олігархи" й "олігархія" : зміст понять та українська політична дійсність
  (2001) Колодій, Антоніна Федорівна
  У статті розглянуто деякі зміни, що відбулися на політичній арені України протягом останніх п'яти років, під кутом зору їх впливу на кристалізацію політичного режиму певного, визначеного типу на відміну від «перехідної невизначеності». Проаналізовано співвідношення понять «олігархізації» групових інтересів та «олігархії» як типу державного володарювання; у постановочному плані розглянуто питання про політичний потенціал основних центрів влади і впливу в сучасній Україні та пов'язаних із ними варіантів політичного розвитку.
 • Item
  Посттоталітаризм, посткомунізм... Що далі?
  (2001) Шаповаленко, М. В.
  In the article the problem of typology of political regimes in transition to democracy is offered. Author gives some analysis of the concepts "postcommunism" and "posttotalitarism" which are main structures for building new transient regimes. Low level of democratization and liberalization can create new forms of despotic regimes and prolongs way to democracy.
 • Item
  Відповідальність лідерів перед громадянами й контроль громадян над ними в працях Р. Даля
  (2001) Скоблик, Н. В.
  The article is about the main aspects of mutually connected problems of political leaders responsibility and citizen control in the works of famous American political scientist Robert Dahl.
 • Item
  Цивілізаційні кордони як джерело "світового тероризму"
  (2001) Ржевський, О.
  Автор робить спробу розглянути проблему «світового тероризму» як специфічного стану психологічної напруги на кордонах цивілізації з навколишнім світом. На думку автора, цей стан інспірується неконтрольованим збагаченням провідних країн за рахунок експлуатації прикордонних територій та загального інформаційного простору.