190: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Модифікації алгоритму GLoSS для розв'язання FDCSP
  (2016) Гороховський, Семен; Галковська, Любов
  У цій роботі подано розроблені автором модифікації алгоритму GLoSS, що розв’язують розподілену задачу задоволення обмежень із гнучкими обмеженнями. Наведено доведення повноти та коректності алгоритмів, а також оцінки їх часової складності.
 • Item
  Рівні інтелекту в інтелектуальних системах
  (2016) Мейтус, Володимир
  Роботу присвячено дослідженню різних рівнів, у рамках яких можна подати поняття інтелекту. Для своєї діяльності система, наділена інтелектом, має моделювати своє навколишнє середовище, а потім використовувати цю модель для вирішення поставлених перед нею задач. При цьому рівень інтелекту визначається можливостями будувати модель, адекватну навколишньому середовищу, і засобами використання цієї моделі для вирішення в ній задач.
 • Item
  Першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами
  (2016) Нікітченко, Микола; Шкільняк, Степан
  Запропоновано новий клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – чисті першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами. Такі формалізми є синтезом класичних першопорядкових логік і композиційно-номінативних логік квазіарних предикатів. Розглянуто семантичні моделі та мови і досліджено семантичні властивості пропонованих логік. Встановлено зв’язок між n-арними та X-арними предикатами, описано нормальні форми. Досліджено відношення логічного наслідку, наведено властивості цих відношень для арних атомарних формул.
 • Item
  Cеквенційні числення композиційно-номінативних модальних логік немонотонних предикатів
  (2016) Касьянюк, Веда; Малютенко, Людмила; Шкільняк, Оксана
  У статті розглянуто програмно-орієнтовні логічні формалізми – чисті першопорядкові композиційно-номінативні транзиційні модальні логіки немонотонних часткових предикатів. На основі властивостей відношення логічного наслідку для множин специфікованих станами формул для цих логік побудовано числення секвенційного типу. Описано різновиди таких числень, для них доведено теореми коректності та повноти.
 • Item
  Підсистема пошуку зображень в Інтернет
  (2016) Глибовець, Андрій; Збунь, Віктор
  На сьогодні проблему індексації та пошуку текстової інформації майже вирішено, залишилися лише певні моменти покращення адаптованості алгоритмів до потреб користувача. Усі сучасні пошукові системи поставили собі за мету в найкоротші терміни розв’язати проблеми ефективного пошуку зображень та відеоматеріалів. Одній із цих проблем, а саме побудові підсистеми пошуку зображень, присв’ячено цю публікацію. У статті розглянуто основні алгоритми та наведено їх реалізацію.