187: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології
  (2016) Малиш, Ліна
  У статті розглянуто еволюцію уявлень про специфіку методів наукового дослідження. Увагу приділено як класичним підходам до визначення їхніх сутнісних рис, що містяться в працях Аристотеля, Ф. Бекона, Р. Декарта, Е. Маха та К. Поппера, так і більш пізнім роботам Т. Куна, М. Фуко та І. Лакатоса, де визначено структурні елементи дослідницької методології. Обґрунто- вано доцільність використання ідей І. Лакатоса щодо наявності таких їхніх різновидів, як принципи та правила, останні з яких поділяються на позитивну та негативну евристику, для розгляду особливостей методологічних підходів різних учених, зокрема в галузі соціальних наук.
 • Item
  Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку соціологічної науки
  (2016) Сусська, Ольга
  На зміну тотальному інтересу до мас-медійного простору поступово приходить інтерес до про- явів публічності (персоніфікації особи) через соціальні мережі та інші інтернет-ресурси. Персоні- фікація інформаційного обміну набуває все більшого значення і стає новим об’єктом вивчення соціології. Паралельно з соціологією масових комунікацій розвивається і набуває зрілості соціологія публічності, яка ще не сформувалась як окрема галузь, але поступово посідає своє місце серед наукових напрямів, що вивчають соціокультурні та комунікативні трансформації сучасного світу
 • Item
  Побудова ієрархічної багатовимірної моделі соціального капіталу і її перевірка на даних щодо України та Польщі
  (2016) Новик, Т.; Винницький, Михайло
  Notwithstanding the frequency with which the concept of social capital is found in the social science literature, a consensual definition of this term – not to mention its operationalization – does not exist. This paper represents an attempt to conceptualize the social capital construct in a multi-factor model using data from several waves of ESS from Ukraine and Poland. Using multi-dimensional modelling, hierarchical models of social capital are presented for Ukraine and Poland in three dimensions: bridging social capital, bonding social capital, and a complex model for the construct. Although the components of social capital in these three dimensions for the two countries were found to be similar, the linkage between construct components was contingent. In the two researched country datasets, the weight of trust, social ties, civic activism, and religious activism factors were found to vary, and this suggests that social capital is not to be measured as an absolute quantity, but rather as a construct for which the relationship between components is important. In Ukraine, trust was found to be the central component of the model with the highest factor loading on the social capital construct, and correlated to the three others, but with minimal correlation between the three lower-level factors. In Poland, the dominant factor was informal social ties, and was strongly correlated to civic activity and trust, but surprisingly, no link was found between religious activism and the other components of social capital in the Polish 2012 data. Obtained results are applicable to longitudinal, cross-cultural, and interregional research, and also as a means of determining the dominant (bridging or bonding) social capital type.
 • Item
  Становлення, мотивації та особливості діяльності соціальних підприємців в Україні
  (2016) Куц, М.
  У статті проаналізовано результати якісного дослідження, метою якого було з’ясувати сутність явища соціального підприємництва на прикладі його представників – соціальних підприємців. Продемонстровано використання методу обґрунтованої теорії, що є важливим з огляду на існування дискурсу щодо особливостей соціальних підприємців як агентів змін у соціальній сфері серед практиків впровадження цього феномену, а також дає змогу визначити якісні характеристики соціальних підприємців України в процесі становлення сектору соціального підприємництва за підтримки міжнародних донорів через призму їх становлення, мотивації та особливостей діяльності. Ці характеристики є основою вивчення соціального підприємництва кількісними методами та визначення методів консультаційної підтримки для поліпшення процесу розбудови громадянського суспільства як чинника демократії в Україні.
 • Item
  Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування
  (2016) Карась, Т.; Оксамитна, Світлана
  Гендерні відносини в політиці в Україні поступово змінюються. Зважаючи на прийняття законодавчої норми на місцевих виборах 2015 року про наявність у списках політичних партій не менше 30 % осіб однієї статі, у статті здійснено аналіз практики дотримання цієї норми політичними партіями та її впливу на збільшення представництва жінок в органах місцевого самоврядування. Для виявлення стану та динаміки громадської думки щодо різних аспектів гендерних відносин про- аналізовано результати низки загальнонаціональних опитувань та виявлено переважно позитивне ставлення до гендерного квотування та збільшення кількості жінок у політичній сфері.