099: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Використання метаданих в інфраструктурах представлення знань
  (2009) Вовк, Наталя
  У сучасних організаціях все більшого розвитку набувають наукомісткі бізнес-процеси, які вимагають величезної кількості електронних ресурсів, що можуть розміщатися на кількох платформах, але безумовно пов’язані між собою. Посилання метаданих на ці електронні ресурси можуть допомогти користувачам у доступі до зв’язаних документів, що є ключовим моментом у впровадженні сучасних сервісів в інфраструктурах знань. Покращення доступу до документів сприяє підвищенню продуктивності роботи зі знаннями. В статті розглянуто необхідні стандарти, мови та засоби для створення, збереження та доступу до метаданих задля їх впровадження в інфраструктурах представлення знань.
 • Item
  Граничні характеристики моделі комп'ютерної мережі типу Джексона
  (2009) Чечельницький, Олександр; Франчук, Олег; Кирієнко, Оксана
  В роботі досліджено граничні характеристики математичної моделі комп’ютерної мережі типу Джексона з двовимірним пуассонівським потоком вимог.
 • Item
  Особливості електронної освіти в контексті навчання методам групової роботи
  (2009) Бублик, Володимир; Борозенний, Сергій
  В роботі викладено основні методики щодо впровадження до навчального процесу групових методів роботи під час виконання контрольних проектів в умовах застосування середовищ електронної освіти. Наведено метод індивідуального оцінювання результатів групової роботи, крім того, розглянуто проблеми, що виникають під час оцінювання результатів колективної роботи.
 • Item
  Моделювання та оцінка сценаріїв загроз для об'єктів критичної інфраструктури
  (2009) Бірюков, Дмитро; Заславський, Володимир; Євгієнко, Всеволод; Франчук, Олег
  В роботі запропоновано математичну модель сценаріїв загроз для об’єктів критичної інфраструктури та алгоритми оцінки імовірності здійснення загроз.
 • Item
  Координація взаємодії користувачів у колаборативній системі дистанційної освіти ВНЗ
  (2009) Гломозда, Дмитро
  В роботі описано прототип системи, яка пов’язує автоматизовану систему управління навчальним закладом (АСУНЗ) з системою керування навчанням (СКН). Демонструються принципи практичного застосування технології рівневого контролю (fl oor control) для координації дій користувачів двох систем.