Українська Орієнталістика. Випуск 4-5, 2009-2010

Permanent URI for this collection

У збірнику вміщено статті, присвячені розгляду актуальних проблем східної філології, перекладознавства та літературознавства. Чільну увагу приділено висвітленню малодосліджених проблем з історії міжнародних і міждержавних відносин східних країн, деяких аспектів функціонування національних медійних систем, а також широкого кола соціокультурних та історичних питань у галузі сходознавства. В низці матеріалів реконструюються маловідомі факти з життя та науково-організаційної діяльності проф. Омеляна Пріцака.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53