122 Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Розробка web-застосунку для публікування художніх творів студентів з використанням React
  (2022) Болюх, Ірина; Борозенний, Сергій
  Метою цієї роботи є створення веб-платформи для поширення творчих доробків студентів, що дозволить користувачам ділитись власними художніми творами, в той же час як і знаходити й надихатися творами інших людей.
 • Item
  Features extraction with one-stage detectors
  (2022) Комонов, Кирило; Швай, Надія
  Метою і завданням алгоритмів комп’ютерного зору є надання можливості комп’ютерним системам отримування інформації про навколишнє середовище шляхом подібним до людського бачення. Завдання аналізу навколишнього середовища через світлові сенсори є рутиною для людини (зір), у той же час є непростою задачею для комп’ютерних систем. Мета: оглянути існуючі моделі одноетапних детекторів в розрізі їх підходів до виділення ознак і не тільки.
 • Item
  Розробка універсальної платформи для пошуку вакансій
  (2022) Купчик, Аліна; Калітовський, Богдан
  Метою курсової роботи є проектування та розробка універсальної платформи для пошуку та професійної підготовки майбутніх працівників.
 • Item
  Розробка front-end застосунку з використанням бібліотеки React
  (2022) Купчик, Дарина; Борозенний, Сергій
  Метою даної курсової роботи – допомогти людям, в особливості випускникам шкіл, ефективно отримати всі потрібні знання аби скласти ЗНО на 200.
 • Item
  Розробка гри на фреймворку Unity з використанням алгоритмів процедурної генерації
  (2022) Макаренко, Богдан; Борозенний, Сергій
  Мета цієї роботи – створення гри на фреймворку Unity з використанням процедурної генерації. Проведено аналіз існуючих ігор та визначені методи і підходи до генерації ігрових елементів в реальному часі програми. Досліджено можливості сучасного ігрового фреймворку Unity. Після аналізу було розроблено гру на даному фреймворку.
 • Item
  Розробка мобільного застосунку під операційну систему iOS
  (2022) Миронович, Олександр; Борозенний, Сергій
  Метою даної курсової роботи – допомогти людям, в особливості випускникам шкіл, абітурієнтам, ефективно отримати всі потрібні знання аби скласти ЗНО на 200.
 • Item
  Моделювання епідемій за допомогою клітинних автоматів
  (2022) Оленин, Софія; Калітовський, Богдан
  У роботі розглянуто поняття клітинного автомату, його види і способи використання. Зібрано фактори, які можуть спричиняти епідемії, а також її наслідки. Також проаналізовано найпоширеніші моделі епідемій, а саме: SIR, SIER, SIRD, SIS. Розроблено власну модель, а також реалізовано її за допомогою такого засобу як google collapse. Отримано і проаналізовано результати.
 • Item
  Розробка мобільного додатку на основі ОС Android з використанням комп’ютерного зору
  (2022) Підлісний, М.; Борозенний, Сергій
  Курсова робота присвячена дослідженню використання методів комп’ютерного зору та машинного навчання в мобільних застосунках на операційній системні Android з використанням сучасних стилів, бібліотек та технологій. Особливо увагу приділено на задачі розпізнавання пози людини та її класифікації. Отриманим результатом роботи є удосконалений фітнес-додаток з функцією "розумного тренера", що дозволяє розпізнати та лічити кількість правильно виконаних фізичних вправ користувача.
 • Item
  Розробка застосунку за допомогою бібліотеки React
  (2022) Винник, А.; Борозенний, Сергій
  За допомогою React стало простіше створювати нові застосунки, та оновлювати вже існуючі, оскільки все розбито на багато компонентів, котрі легко модифікувати, та впроваджувати в нові проекти. Ціллю моєї курсової роботи є ознайомлення з бібліотекою React, її особливостями та написання показового застосунку за її допомогою.
 • Item
  Моделювання транспортних потоків на основі клітинних автоматів
  (2023) Блавт, Катерина-Марія; Калітовський. Богдан
  У кваліфікаційній роботі розглядаються теоретичні засади моделювання транспортних потоків з використанням клітинних автоматів, оскільки вони є потужним інструментом для дослідження та аналізу руху транспорту в умовах міста. Проводиться аналіз різних існуючих моделей, а також наводиться пропозиція розширення однієї з них із додаванням роботи світлофорів. У роботі виконується розробка та реалізація розширеної моделі на основі клітинних автоматів та декількох різних налаштувань роботи світлофорів.
 • Item
  Методи аналізу наукометричних показників для ранжування дослідників
  (2023) Горпинюк, Аліна; Олецький, Олексій
  Метою даної бакалаврської роботи є розробка програмного забезпечення, яке дозволить дослідити різні алгоритми ранжування, зокрема варіанти індексу Гірша та альтернативні підходи на основі PageRank.
 • Item
  ЗD графіка в електронній комерції
  (2023) Ходаківська, Надія; Афонін, Андрій
  Ця робота має на меті дослідити вплив 3D-графіки на електронну комерцію та переваги, які вона приносить галузі. Аналізуючи тематичні дослідження і шляхи розвитку, буде досліджено, як технологія 3D-моделювання змінила спосіб представлення та продажу продуктів онлайн. Крім того, буде детальніше розглянуто проблеми, з якими стикаються компанії, що впроваджують 3D-графіку в електронну комерцію, і те, як вони можуть їх подолати. Також на прикладі буде розглянуто імплементацію 3D-моделі на веб-сторінку, що на практиці доведе, що цілком легко додати таку технологію у свій проект, наприклад, інтернет магазин, і, що важливо, не складно її підтримувати. У практичній частині буде використано такі інструменти як застосунок для 3D-моделювання Blender i JavaScript фреймворк WebGL.
 • Item
  Покращення швидкодії обчислень у веббраузері за допомогою використання WebGPU
  (2023) Козодой, Максим; Калітовський, Богдан
  У ході цієї кваліфікаційної роботи було досліджено технологію WebGPU. Були детально оглянуті й проаналізовані всі її можливості, основні концепції й описані особливості роботи з нею. Для демонстрації переваг WebGPU над WebGL, її прямим конкурентом, були розроблені демонстраційні застосунки, які показали, що WebGPU обходить WebGL у всіх головних критеріях, а саме: швидкодії, продуктивності та оптимізації. На останок були викладені роздуми щодо можливих майбутніх перспектив цієї технології у якості потенційного вебстандарту.
 • Item
  Розробка застосунку розпізнавання облич тварин з використанням штучного інтелекту
  (2023) Кириченко, Світлана; Борозенний, Сергій
  Метою цієї програми було створення стандартизованої бази, призначеної для розвитку технологій розпізнавання облич. На початку 2000-их Національний інститут стандартів і технологій заснував програму FVRT. Із 2004 по 2006 рік американський уряд спонсорував змагання з розпізнавання облич Face Recognition Grand Challenge (FRGC). Головною метою FRGC було просування та розвиток технологій розпізнавання облич, для подальшого їх використання розпізнавання облич в уряді США. FRGC пропонував дослідникам вирішувати на той час сучасні і складні завдання. Для вирішення кожної окремої проблеми учасникам надавалися дані та визначений набір експериментів. Ціль цієї роботи – це запропонувати застосунок, який спростить перехід фермерств на системи ідентифікації з використанням розпізнавання облич.
 • Item
  Розробка веб-застосунку підбору маршрутів для мандрівок з використанням технології React
  (2023) Онопрійчук, Артур; Борозенний, Сергій
  Для реалізації застосунку, потрібно створити алгоритм, який буде вираховувати та обробляти дані. Вхідними даними для алгоритму є фільтраційні дані вподобань користувача, отримані від його безпосереднього вводу у форму на веб-сайті. Вихідними даними є перелік маршрутів релевантних під запит користувача. Маршрути, які отримує користувач як кінцевий результат, складаються з переліку міст, додаткового опису та корисних посилань, які як найкраще підходять під визначений пошук.
 • Item
  Розробка веб-платформи для підбору та контролю раціону харчування та фізичних навантажень
  (2023) Романенко, Марія; Борозенний, Сергій
  Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці веб-платформи для контролю раціону харчування та фізичних навантажень з використанням фреймворку Spring Boot та створенні клієнтського інтерфейсу до нього за допомогою React. А також, порівняльному аналізу різних типів рекомендаційних систем разом з підходами до їх реалізації та створення рекомендаційної системи як частини веб-додатку, для здійснення користувачам рекомендацій щодо раціону харчування згідно їхніх фізичних характеристик.
 • Item
  Розробка мобільного додатку для виявлення контактів з інфікованими особами за допомогою ідентифікації персоналізованих пристроїв
  (2023) Щербатюк, Аліна; Калітовський, Богдан
  У даній роботі розглядаються особливості виявлення контактів з інфікованими користувачами у випадку захворювання на COVID-19 та аналіз методів для створення ефективного засобу контролю поширення захворювання. Робота освітлює аспекти використання технології Bluetooth Low Energy (BLE) для виявлення наближених пристроїв та розробки протоколу безпечного обміну ID між користувачами iOS. Пояснюється вибір графової бази даних, описуються переваги та недоліки і обґрунтування вибору Neo4J. На прикладі мобільного додатку для виявлення контактів розглядається програмний інтерфейс BLE та описуються особливості використання графової бази даних Neo4j для зберігання та аналізу інформації про контакти.
 • Item
  NLP: створення пошукового сервісу для вакансій
  (2023) Золотаревич, Олександра; Смиш, Олег
  Ця робота демонструє основні етапи створення пошукового сервісу для вакансій із використанням методів обробки природного мовлення. Описано оптимізацію наявних методів структурування вакансій та побудову моделі навчання з вчителем, яку представлено як реалізацію семантичного пошуку.
 • Item
  Розробка веб-сайту на ASP.NET Core з використанням GraphQL
  (2021) Яськова, Дарина; Борозенний, Сергій
  У цій роботі детально розглядається розробка API за допомогою фреймворку ASP.NET Core з використанням GraphQL. Основною метою цієї роботи було: • познайомитись із технологією GraphQL; • переглянути на якому рівні наразі реалізована бібліотека для інтеграції із цим підходом на C#; • продемонструвати все це на власному прикладі, в якості якого було обрано електронний журнал для школи.
 • Item
  Розробка багаторівневого веб-застосунку на базі Azure
  (2021) Благов, Владислав; Черкасов, Дмитро
  Дану роботу присвячено для дослідження таких специфікацій хмарної платформи: • Гнучка масштабованість в залежності від рівня навантаження • Відмовостійкість за рахунок надлишковості і "самолікування" • Прив’язка до мережевої хмарної інфраструктури: Geographical Regions, Availability Zones • Використання хмарних функціональних компонентів: Load Balancers, Virtual Machine Instances. На сьогоднішній день усі компанії, від гігантів до початкових, використовують хмарні платформи для розміщення, розробки та тестування свого програмного забезпечення і знання їх специфіки та функціоналу дає спеціалісту велику перевагу на ринку праці, а тому й дана робота носить актуальний характер.