019: Історичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Рецензія на монографію В. Дятлова "В ім'я Бога і загального добра". Нижчі верстви населення німецького міста і Реформація
  (2001) Дьомін, Олег; Подаляк, Наталія
  Рецензія на монографію В. Дятлова «В ім'я Бога і загального добра». Нижчі верстви населення німецького міста і Реформація (Чернігів: Сіверянська думка, 1997.— 351 с.)
 • Item
  Чи мандрував саркофаг по собору?
  (2001) Нікітенко, Надія
  Архипова E. И. О месте погребения Ярослава Мудрого (проблема княжеской усыпальницы) // Российская археология.— 2001.— №1.— С. 37—44.
 • Item
  Історія взаємин між ЧСР та УСРР 1921 р. : обмін репатріаційними і торговельними місіями
  (2001) Бетлій, Олена
  В історії чесько-українських стосунків є чимало «білих плям». Однією з них можна вважати історію взаємин між першою Чехословацькою Республікою та Українською Соціалістичною Радянською Республікою на початку 20-x pp. XX cm. Ha основі аналізу вітчизняної та зарубіжної історичної літератури, а також архівних джерел у статті досліджено головні риси взаємин між обома державами протягом 1921 p., особливу увагу приділено причинам, що їх обумовлювали, та, чи не вперше у вітчизняній історіографії, досліджено історію обміну репатріаційними і торговельними місіями між ЧСР і УСРР та подано детальну характеристику особливостей їхньої діяльності.
 • Item
  Становлення історичної науки в Україні у першій половині XIX ст.
  (2001) Стельмах, Сергій
  У статті розглядається проблема формування професійної корпорації в Україні у першій половині XIX століття на прикладі становлення наукових шкіл у Харківському і Київському університетах, розвиток напрямів; наукових досліджень і теоретичного осмислення історії.
 • Item
  Роль київського шляхового вузла в системі зовнішніх комунікацій Гетьманщини (друга половина XVII-початок XVIII ст.)
  (2001) Клим, Ростислав
  Стаття присвячена аналізові ролі та значення київських шляхових вузлів, що сполучали Гетьманщину із землями Речі Посполитої-Софіївсько-Подільська та Михайлівсько- Печерська шляхові розв'язки. У 1679 р. відбулося з'єднання двох шляхових вузлів, але це не покращило транзитного сполучення Гетьманщини через Київ.
 • Item
  Митрополича катедра Святої Софії в Києві та її володіння в часи уніатської адміністрації: 1596-1633 рр.
  (2001) Люта, Тетяна Юріївна
  Стаття присвячена вивченню одного з найменш, досліджених періодів в історії Київської митрополії — поунійному та боротьбі за митрополичу катедру Святої Софії в Києві у 1596—1633 роках. До наукового обігу вводяться маловідомі документи, які висвітлюють історію собору в цей час.
 • Item
  Зростання чисельності українського козацтва (кінець XVI-середина XVII ст.)
  (2001) Щербак, В. О.
  У статті аналізуються чинники зростання чисельності козацтва від перших його виступів за відстоювання станових прав до початку Національно-визвольної війни. Визначено динаміку цього процесу та специфіку розвитку в окремі періоди.
 • Item
  Суспільно-політична парадигма Англії другої половини XVI ст.
  (2001) Дьомін, Олег Борисович
  У статті розглядаються основні напрями соціального та політичного розвитку Англії другої половини XVI ст., аналізуються заходи англійського уряду в різних сферах внутрішньої політики, визначається характер суспільно-політичної парадигми розвитку англійського суспільства.
 • Item
  Ганзейські сюжети в німецькій історіографії другої половини XX ст.
  (2001) Подаляк, Наталія Гордіївна
  The article considers basic trends and tendencies in the German historic science, within the frameworks of which in the second half of the 20th cent. a research of Hanseatic subjects was carried on. Circle of questions is defined, which came into notice of German scholars, their main achievements and deductions are analyzed.
 • Item
  Етнічні процеси у Центрально-Східній Європі X-XV ст.
  (2001) Балабушевич, Тетяна
  Особливістю середньовічних націй є їхня неповна структура — не лише етнічна, а й національна свідомість характерна переважно для аристократії, шляхти, вищого духовенства, частини міщанства. Належність до власних націй зберігали громади поселенців — саксів, баварців, вірмен, євреїв, венеційців, генуезців, неаполітанців. Об'єднуючими чинниками середньовічних націй переважно були мова, конфесія, права, своє розуміння власної історії.
 • Item
  З матеріалів до "Українського православного дипломатарія" XVII-XVIII ст.
  (2001) Мицик, Юрій
  У статті пропонується публікація документів православних ієрархів Української Православної Церкви XVII—XVIII ст., які виявлені в архівосховищах і вперше вводяться до наукового обігу. В основній частині даної публікації наводяться тексти 19 документів, у додатках — ще 10.