Історія взаємин між ЧСР та УСРР 1921 р. : обмін репатріаційними і торговельними місіями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Бетлій, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В історії чесько-українських стосунків є чимало «білих плям». Однією з них можна вважати історію взаємин між першою Чехословацькою Республікою та Українською Соціалістичною Радянською Республікою на початку 20-x pp. XX cm. Ha основі аналізу вітчизняної та зарубіжної історичної літератури, а також архівних джерел у статті досліджено головні риси взаємин між обома державами протягом 1921 p., особливу увагу приділено причинам, що їх обумовлювали, та, чи не вперше у вітчизняній історіографії, досліджено історію обміну репатріаційними і торговельними місіями між ЧСР і УСРР та подано детальну характеристику особливостей їхньої діяльності.
In the history of Czech-Ukrainian relations there are many unknown topics. One of them is the history of relation between the first Czechoslovak Republic and Ukrainian Socialist Soviet Republic at early 20s of XX century. On the basis of analysis of national and foreign historic literature and also archive sources the author described main features of relations between both countries during 1921 with particular attention given to their causes. This work is one of the first attempts to track the history of the exchange of repatriate and trade missions by Czechoslovak Republic and Ukrainian Socialist Soviet Republic with detailed characteristic of the features of their activity.
Description
Keywords
історія, чесько-українські стосунки, Чехословацька Республіка, початок 20-x pp. XX cm., Українська Соціалістична Радянська Республіка, торгівельні місії, history, the exchange of repatriate, trade missions
Citation
Бетлій О. В. Історія взаємин між ЧСР та УСРР 1921 р. : обмін репатріаційними і торговельними місіями / О. Бетлій // Наукові записки НаУКМА. - 2001. - Т. 19 : Історичні науки. - С. 59-67.