Вип. 30. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Специфічна предметність європейської філософії в її співвіднесенні з проблемою визначення історико-філософських епох і філософських практик
  (2008) Сватко, Юрій
  У статті розглядаються проблеми філософського спілкування з мудрістю, співвідношення філософії та історії філософії, поняттєвого і структурного аналізу речі, періодизації європейської філософії як єдиного культурного проекту. Уточнюються поняття предмета філософії, історико-філософськоїепохи та філософських практик. Аналізується "чотирипринципна" модель смислу мудрості в аспекті її формальної, матеріальної, рушійної й цільової причини та з огляду на їхні історичні інтерпретації. Наводяться інструментальне, змістовне й "причинне" визначення європейської філософії як життєвої справи.
 • Item
  Кантівська антропологія в світлі метафізичних, фізичних і математичних принципів Ляйбніца і Ньютона
  (2008) Козловський, Віктор
  Розглядаються деякі концепти і принципи метафізики, математики і механіки Ляйбніця і Ньютона - індивідуальність і субстанція, рух і тіло, жива і мертва сила, простір і гравітація - у тісному зв'язку з формуванням кантівської антропології.
 • Item
  Порівняльний аналіз понять значущості та феномену в Германа Лотце і Едмунда Гусерля
  (2008) Григоришин, Сергій
  У статті розглянуто питання співвідношення фундаментальних понять емпіричної метафізики Германа Лотце та феноменології Едмунда Гусерля. Автор аналізу є розвиток поняття феномену та значущості в реалістичному, трансцендентальному та екзистенційному варіантах феноменології E. Гусерля, а також вплив на їх формування філософських розробок Г. Лотце.
 • Item
  Моральні домінанти давньокиївської агіографії (до реконструкції моральної свідомості Київської Русі)
  (2008) Чайка, Тетяна
  У статті окреслено підхід до осмислення моральної свідомості Київської Русі на основі дослідження пам'яток давньоруської агіографії та їхніх моральних домінант. Встановлено характерні особливості агіографічної літератури, які зумовлюють її незамінне значення для подібного типуморальної свідомості. Проаналізовано своєрідність морального змісту пам'яток Борисоглібського циклу, Києво-Печерського патерика, житій Леонтія Ростовського та Авраамія Смоленського.
 • Item
  Ідея Софії Премудрості Божої у вченні про серце Г. Сковороди
  (2008) Сидоренко, Наталія
  Статтю присвячено аналізу співвідношення концепту "серця" та ідеї Софії Премудрості Божої в антропологічному вченні Г. Сковороди. B ній розкривається суперечність сковородинівського концепту "серця" та обґрунтовуються шляхи подолання цієї суперечності в межах самої доктрини.