026: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  Покарання як засіб охорони правопорядку
  (2004) Шолудько, Б.
  Існуючі форма і зміст системи кримінальних покарань показали свою неефективність у протидії злочинності. Заходи з гуманізації карного впливу не привели до зниження злочинності. Система обмежень прав і свобод, яка є сутністю покарання, не сприяє поновленню соціальних зв 'язків засуджених. Необхідно переосмислити можливості кримінально-правового впливу на поведінку засуджених і змінити форми та спрямованість такого впливу.
 • Item
  Інформаційний імунітет: законодавче врегулювання і практика
  (2004) Шмарьова, Тетяна
  Інформаційний імунітет - це передбачені законом випадки обмеження інформаційного права. Зокрема, імунітетними законодавство України визначає права особи на розповсюдження про неї виключно правдивої інформації та нерозголошення інформації, яка може розглядатись як втручання в її приватне та/або сімейне життя. Вирішення питання пріоритетності захисту інформаційного права або, навпаки, імунітету віднесено до компетенції судів, які задля уникнення помилок у таких делікатних справах у кож­ному конкретному випадку мають з'ясовувати необхідність і доцільність державного втру­чання, тобто з'ясовувати, чи обмеження інформаційного права з метою захисту імунітетних прав передбачено законом, чи має воно законну мету та чи є воно необхідним у демократичному суспільстві.
 • Item
  Формування права в Західній і Східній Європі: загальне і відмінне
  (2004) Цельєв, О.
  Статтю присвячено аналізу чинників, які вплинули на формування правових інститутів Київської Русі у часи християнізації. Дослідження проводиться у порівняльному аспекті з ана­логічними факторами, які сформували традицію права в Західній Європі, враховуючи вплив на цей процес Риму та Візантії.
 • Item
  Роль судової практики в системі джерел права України
  (2004) Хорошковська, Д.
  Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі - визначення місця і ролі судової практики в правовій системі України взагалі і в системі джерел права зокрема.
 • Item
  Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС: порівняльний аспект
  (2004) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Статтю присвячено порівняльному аналізу правового регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС. У статті описана система нормативно-правових актів в Україні та ЄС, які стосуються захисту прав споживачів, у першу чергу, за своєю ієрархією.