Страхові резерви в банківській діяльності: питання теорії та судової практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Кравченко, Наталія
Лобач, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено аналізу однієї із форм індикативного регулювання банківської діяль­ності - нормуванню відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій та порівняльній характеристиці законодавчого регулювання їх створення в фінансовому та податковому обліку і впливу їх формування на платоспроможність банків. Розглянуто практику застосування податкового та банківського законодавства при розгляді судових спорів та зазначено необхідність законодавчого вдосконалення норм, які регулюють правовідносини в сфері формування та використання страхових резервів.
Description
The article is devoted to the analysis of such form of indicative banking activity regulations as normalization of deductions into reserves for risks-covering from active bank operations and to the comparative characteristic of legislative regulation of its creation in the financial and tax account and its influences on formation and solvency of banks. The practice of the tax and banking legislation application in consideration of the judicial disputes is generalized. Necessity of legislative improvement of norms which adjust legal relationship in sphere of formation and use of insurance reserves is marked.
Keywords
банківська діяль­ність, страхові резерви, формування на платоспроможність банків
Citation
Кравченко Н. Г. Страхові резерви в банківській діяльності : питання теорії та судової практики / Н. Г. Кравченко, О. М. Лобач // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2004. - Т. 26. - C. 55-60.