101: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Радянський плакат 1920-1930-х рр. як засіб пропаганди
  (2010) Авраменко, Анна
  Статтю присвячено дослідженню пропагандистських елементів у радянському плакаті 1920–1930-х рр. Автор звертається до творів агітаційного мистецтва періоду становлення і зміцнення тоталітарного режиму СРСР, розглядає перехід від авангарду до соцреалізму в образотворчому мистецтві на прикладі плаката і визначає його роль у радянській пропаганді довоєнних років.
 • Item
  Класична модель кінематографічної репрезентації історичної травми ("Список Шиндлера")
  (2010) Папаш, Ольга
  У статті досліджено класичну модель кінематографічної репрезентації історичної травми на прикладі фільму «Список Шиндлера» Стівена Спілберга. Автор пропонує поглянути на стрічку не як на випадок хибної репрезентації, а як наприклад представлення в межах зображального режиму, наділеного власними репрезентаційними потенціями.
 • Item
  Ефект Кормана: "Небо кличе" (СРСР, 1959) / "Battle Beyond the Sun" (США, 1962)
  (2010) Радинський, Олексій
  Статтю присвячено маловідомому епізоду з історії українського кіно – апропріації фільму «Небо кличе» (Кіностудія ім. Довженка, 1959) до американського кінопрокату часів Холодної війни. Здійснено аналіз культурного контексту доби, що сприяв зближенню антагоністичних ідеологій, а також проаналізовано несвідомі бажання, експлуатовані радянськими та американськими кінематографістами.
 • Item
  Топографія спецефекту: кінематографічні ландшафти "того, що біжить по лезу бритви"
  (2010) Мензелевський, Станіслав
  У статті досліджено репрезентацію міста у фільмі «Той, що біжить по лезу бритви» в контексті нового урбанізму кінця ХІХ століття. Також введено розрізнення між містом як тлом і містом як шоу-стопером у кінематографі.
 • Item
  Козацька тематика у творчості Антона Монастирського у контексті художнього життя України
  (2010) Козловська, Євгенія
  Статтю присвячено розгляду творчості Антона Манастирського, на сьогодні призабутого, а свого часу – одного з відомих українських художників, значну частину творів якого присвячено козацькій тематиці. Аналіз творчості проведено під кутом зору «еволюції» у трактуванні образів козаків упродовж творчого шляху Манастирського.
 • Item
  Комплекс одягу міського населення як маловивчений аспект у дослідженнях костюма
  (2010) Нікішенко, Юлія
  Запропонований матеріал звертається до такого напряму вітчизняної культурології та народознавчих й мистецтвознавчих досліджень, як вивчення костюма. Він – невід’ємна частина культури, яка належить до найбільш інформативних серед візуальних знакових систем. Але через певні традиції, що склалися впродовж останніх десятиліть, не всі аспекти функціонування костюма досліджено однаково добре.
 • Item
  Ігри давнього населення України
  (2010) Стрельник, Марина; Сорокіна, Світлана
  Різноманітні ігри займали важливе місце у повсякденному житті давнього населення на території України, про що свідчать археологічні дослідження, які фіксують залишки грального приладдя (астрагали, кості, гральні фігурки і дошки), які застосовувалися для гри у кості та настільних ігор.
 • Item
  Керамічна фігурка з багатошарового поселення між Ходосівкою та Лісниками
  (2010) Готун, Ігор
  Статтю присвячено зооморфній керамічній фігурці, виявленій під час досліджень багатошарового поселення між Ходосівкою та Лісниками. Охарактеризовано саму знахідку та об’єкт, де її було виявлено; запропоновано видову ідентифікацію скульптурки.
 • Item
  Зміна свідомості як чинник розвитку музейництва в добу Відродження й Реформації
  (2010) Пащенко, Анастасія
  Статтю присвячено проблемі розвитку музейництва Відродження й Реформації в контексті світогляних змін доби. Проаналізовано такі його аспекти: посилення ролі світського, зміна ставлення до матеріального, універсальність, зростання ролі особистості.
 • Item
  Політичне "уявне": Ніколь Лоро та проблематизація давньогрецької культури класичного періоду
  (2010) Боднарук, Мар'яна
  Статтю присвячено аналізу афінського громадянського «уявного» в класичний період як утопічного та ідеологічного проекту, спрямованого на створення демократичного суспільства. Автор звертається до концепту політичного «уявного» Ніколь Лоро та досліджує способи забуття в античній Греції.
 • Item
  Конфуціанський храм у Шанхаї: минуле в сучасності
  (2010) Капранов, Сергій
  Статтю присвячено відомій пам’ятці китайської культури – конфуціанському Храму літератури в Шанхаї. У фокусі дослідження – символічна структура і функції храму у минулому та сьогодні; таким чином, показано зміни та спадковість конфуціанської традиції в сучасному Китаї.
 • Item
  Про деякі джерела походження поняття "аура" у Вальтера Беньяміна
  (2010) Артюх, Володимир
  У статті в аспекті історії понять розглянуто специфічний концепт Вальтера Беньяміна – «аура». Після викладу поглядів сучасних дослідників, які так чи інакше звертаються до цього поняття, поставлено питання про суперечливість концепту аури. Задля з’ясування цієї незлагодженості думок досліджено лінгвістичні та концептуальні джерела походження цього поняття.
 • Item
  Харківський конструктивізм: соціалізація естетики
  (2010) Скубицька, Юлія; Собуцький, Михайло
  У статті автори за допомогою так званої «первинної естетики» аналізують перетин політичної та художньої компонент у роботах архітекторів-конструктивістів, які працювали в Харкові у 1920-ті–1930-ті рр.
 • Item
  Міфологічний дискурс та конфесійна ідентичність в культурі Русі-України
  (2010) Демчук, Руслана
  Статтю присвячено аналізу проблеми формування протонаціональної ідентичності під впливом конфесійного чинника та корпусу відповідних міфологем.