167: Філософія та релігієзнавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст. :
  (2015) Головащенко, Сергій
  У цій статті автор презентує свою багаторічну дослідницьку працю, втілену в цілій низці наукових статей та монографії. Уперше в українській науці здійснено історичну та теоретичну реконструкцію біблійних студій у Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст. Цей феномен показано та проаналізовано як цілісну систему дослідницької, викладацької богословсько-апологетичної та релігійно-просвітницької діяльності. Особливо підкреслено мотив персональної репрезентації дослідницьких та дидактичних практик у царині біблієзнавства, дослідження яких уможливлене через застосування біографічного та просопографічного аналізу.
 • Item
  "Сітчаста" модель Ларрі Лаудана :
  (2015) Макух, Юрій
  У статті розглянуто основні елементи «сітчастої» моделі наукової раціональності Л. Лаудана. З метою оцінки продуктивності цієї моделі в порівнянні з альтернативними підходами проаналізовано критичні зауваження, висунуті на її адресу іншими представниками філософії науки.
 • Item
  Після постпозитивізму : філософська спадщина Пола Феєрабенда в дзеркалі критики
  (2015) Петруньок, Надія
  У статті подано критичний огляд епістемологічного, історичного й соціологічного підходів до оцінки філософської спадщини Пола К. Феєрабенда. Головну увагу зосереджено на тенденціях сучасної епістемології, що сформувалися, зокрема, і під впливом П. Феєрабенда.
 • Item
  До проблеми самообмеження держави у філософсько-правовій доктрині Георга Єллінека
  (2015) Чернуха, Тетяна
  Статтю присвячено аналізу сутності та філософсько-теоретичних засад теорії самообмеження держави (Selbstbeschränkung) Георга Єллінека, одного з найвпливовіших теоретиків правового позитивізму Німеччини в ХІХ ст. Автор розглядає вплив філософії Геґеля на формування поглядів Г. Єллінека.
 • Item
  Два "Невчасні міркування" Ніцше : проблеми історії та музичної культури
  (2015) Лютий, Тарас
  У статті розглянуто основні ідеї та контексти написання двох есеїв Фрідріха Ніцше, присвячених проблемам історії та людині музичної культури.