Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Михайлов, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті запропоновано аналіз феномену віртуального з погляду його поняттєвого апарату, засадничих філософсько-антропологічних підходів та значення віртуального для стану сучасної постантропології. Нині одним з найактуальніших питань у сучасній філософській антропології є питання онтологічних засад віртуального та форм його побутування в площині людської суб’єктивності.
Description
The paper presents an analysis of the phenomenon of virtual in terms of its conceptual apparatus, fundamental philosophical and anthropological approaches and values for the virtual state of modern post anthropology. Now one of the most urgent issues in modern philosophical anthropology is an issue of the ontological foundations of virtual and its forms of existence in the area of human subjectivity.
Keywords
постантропологія, віртуальність, гіперреальність, онтологія, техніка, стаття, post anthropology, virtual, ontology, hyperreality, technic
Citation
Михайлов Д. Є. Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі / Михайлов Д. Є. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 16-21.