Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст. : інституційні структури та персональні дослідницькі практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У цій статті автор презентує свою багаторічну дослідницьку працю, втілену в цілій низці наукових статей та монографії. Уперше в українській науці здійснено історичну та теоретичну реконструкцію біблійних студій у Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст. Цей феномен показано та проаналізовано як цілісну систему дослідницької, викладацької богословсько-апологетичної та релігійно-просвітницької діяльності. Особливо підкреслено мотив персональної репрезентації дослідницьких та дидактичних практик у царині біблієзнавства, дослідження яких уможливлене через застосування біографічного та просопографічного аналізу.
Description
This article presents a multiyear study undertaken by the author in a number of his research articles and monographs. For the first time in the Ukrainian academic studies, the historical and theoretical reconstruction of biblical studies at the Kyiv Theological Academy in the 19th and early 20th centuries has been accomplished. This phenomenon is demonstrated and reviewed as a holistic system of research, instructional, theological, apologetic, religious and educational activity. Personal representation of research and teaching practices has especially emphasized.
Keywords
Біблія, біблійні студії, біблійна освіта, теологія, релігійні студії, Київська духовна академія, стаття, Bible, Bible studies, Bible education, theology, religious studies, Kyiv Theological Academy
Citation
Головащенко С. І. Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст. : інституційні структури та персональні дослідницькі практики / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 82-90.