Вип. 52. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Історія сталінізації радянської архітектури у сучасних російськомовних дослідженнях: порівняльний аналіз основних концепцій
  (2013) Тищенко, І.
  У статті пропонується порівняння поглядів на ключові для радянської архітектури сталінської доби проблеми у сучасних російськомовних культурологічних та історико-архітектурних дослідженнях.
 • Item
  Чому соцреалізм? Темпоральність і модус фантазування
  (2013) Собуцький, Михайло
  У статті розглянуто парадоксальний модус фантазування соцреалізму, що визначає його живучість та привабливість для наступних поколінь.
 • Item
  Пам’ять-слід: місце для бріколажу
  (2013) Сарапіна, Євгенія
  Статтю присвячено альтернативним практикам долучення до матеріалізованої колективної пам’яті. Розглянуто мандрівки до гетеротопій пам’яті на території сучасної України — місць, що становлять культурну спадщину, проте за своїм статусом і використанням стають «історичним непотребом» — як простір, вільний від нав’язаних усталених значень, а отже, відкритий до тактик «споживачів»-бріколерів.
 • Item
  Memory as trace: a place for bricolage
  (2013) Сарапіна, Євгенія
  The article deals with alternative practices of excess to the materialized collective memory. It concerns voyages to the heterotopias of memory on the Ukrainian territory. Such places could to be considered as cultural heritage, but due to their status and use become “historical rubbish”. Being free from imposed stable meanings, these spaces are suitable for bricolage tactics of so called “consumers”.
 • Item
  Теорія етносу Л. М. Гумільова в археології
  (2013) Пустовалов, Сергій
  The article is devoted to the possibility of using the Lev N. Gumilev’s Ethnogenesis Theory in archeology. Some archeological cultures in Ukraine are regarded from the point of view of this theory. It was shown the expedience of using the L. N. Gumilev’s Ethnogenesis Theory in archeology.