Костюм, одяг, річ: до традиції застосування понять

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Нікішенко, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено питанню використання у повсякденному житті та науковій літературі понять «костюм», «одяг» та «річ». Проаналізовано традицію їх сприйняття як своєрідних синонімів. Також досліджено змістове навантаження кожного із цих понять через їх визначення, що використовуються у науковій літературі. Наведено визначення термінів «костюм», «одяг» та «річ» і досліджено ті випадки, коли ці поняття дійсно можуть сприйматися як близькі за змістом явища культури.
This article is devoted to the problem of using of the terms “costume”, “clothes” and “thing” in the everyday life and scientific literature. The tradition of perception of these terms as approximate synonyms is analyses in this article. Also the semantic of each of these terms is analysis through their definition from scientific literature. The definition of terms “costume”, “clothes” and “thing” are adduces in the materials of the article and the situations are analyses when these terms are really can be interpreted as similar phenomenon of culture.
Description
Keywords
одяг, костюм, річ, функція, культура, costume, clothes, thing, function, culture
Citation
Нікішенко Ю. І. Костюм, одяг, річ: до традиції застосування понять / Ю. І. Нікішенко // Магістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 25-29.